Programy vypsané v roce

 • 2022

 • 2021

 • 2020

 • 2019

 • 2012

 • 2018

 • 2017

 • 2016

 • 2015

 • 2014

 • 2013

 • 2011

 • 2010

 • 2009

Dotační program na podporu ekologických aktivit pro školy pro rok 2022

Dotační program v oblasti sociálních a návazných služeb pro rok 2022

Dotační program na podporu ekologických aktivit ve veřejném prostoru pro rok 2022

OTEVŘENÝ SVĚT 2022 - 1.A Zahraniční studijní pobyty žáků ZŠ

OTEVŘENÝ SVĚT 2022 - 1.G Zahraniční studijní pobyty žáků ZŠ, navštěvujících výuku Dalšího cizího jazyka

OTEVŘENÝ SVĚT 2022 - 3.A Účast škol v mezinárodní spolupráci

OTEVŘENÝ SVĚT 2022 - 4.D Ostatní aktivity a programy rozvíjející komunitní funkci škol

OTEVŘENÝ SVĚT 2022 - 4.C Programy pro seniory

OTEVŘENÝ SVĚT 2022 - 4.B Celoroční zájmové aktivity pro děti a mládež

OTEVŘENÝ SVĚT 2022 - 4.A Aktivity pro rodiče a přátele školy

Šestka kulturní I. - 2022

Podpora sublokálních periodik na území MČ Praha 6 - 2022

Podpora pravidelné činnosti sportovních a volnočasových organizací na Šestce (dříve Aktivní Šestka)

Podpora jednorázových sportovních a volnočasových aktivit na Šestce I.

Podpora soutěží a běhů na Šestce I.

Zdravá Šestka 2022 - dotační řízení na realizaci aktivit v oblasti prevence rizikového chování

OTEVŘENÝ SVĚT 2021 - 1.D Výuka schválených předmětů v cizích jazycích v ZŠ

OTEVŘENÝ SVĚT 2021 - 1.C Podpora rodilých mluvčích v ZŠ

OTEVŘENÝ SVĚT 2021 - 1.H Rozvoj studijních předpokladů – certifikáty žáků ZS

OTEVŘENÝ SVĚT 2021 - 3.A Účast škol v mezinárodní spolupráci

OTEVŘENÝ SVĚT 2021 - 1.G Zahraniční studijní pobyty žáků ZŠ, navštěvujících výuku Dalšího cizího jazyka

OTEVŘENÝ SVĚT 2021 - 1.A Zahraniční studijní pobyty žáků ZŠ

Dotační program na podporu ekologických aktivit pro rok 2021

Sport a volný čas na Šestce II. - podpora jednorázových sportovních a volnočasových aktivit

OTEVŘENÝ SVĚT 2021 - 1.B Studijní pobyty žáků ZŠ v letních jazykových táborech

OTEVŘENÝ SVĚT 2021 - 3.A Účast škol v mezinárodní spolupráci

OTEVŘENÝ SVĚT 2021 - 1.G Zahraniční studijní pobyty žáků ZŠ, navštěvujících výuku Dalšího cizího jazyka

OTEVŘENÝ SVĚT 2021 - 1.A Zahraniční studijní pobyty žáků ZŠ

Senior & handicap sport na Šestce – podpora sportovních aktivit seniorů a osob se zdravotním postižením

Dotační program v oblasti sociálních a návazných služeb pro rok 2021

Kultura II. - 2021 - Jednoleté dotace v oblasti kultury pro období květen-prosinec 2021 a Víceleté dotace v oblasti kultury od května 2021 do konce roku 2024

OTEVŘENÝ SVĚT 2021 - 4.A Aktivity pro rodiče a přátele školy

OTEVŘENÝ SVĚT 2021 - 4.B Zájmové aktivity pro děti a mládež

OTEVŘENÝ SVĚT 2021 - 4.C Programy pro seniory

Sport a volný čas na Šestce I. - podpora jednorázových sportovních a volnočasových aktivit

Aktivní Šestka – podpora pravidelné činnosti sportovních a volnočasových organizací pracujících s dětmi a mládeží do 26 let

Podpora sublokálních periodik na území MČ Praha 6 - 2021

Kultura I. - 2021 - Jednoleté dotace v oblasti kultury pro období leden - srpen 2021 a Víceleté dotace v oblasti kultury od ledna 2021 do konce roku 2024

Zdravá Šestka 2021 - dotační řízení na realizaci aktivit v oblasti prevence rizikového chování

OTEVŘENÝ SVĚT 2020 - 1.H Rozvoj studijních předpokladů – certifikáty žáků ZS

OTEVŘENÝ SVĚT 2020 - 1.D Výuka schválených předmětů v cizích jazycích v ZŠ

OTEVŘENÝ SVĚT 2020 - 1.C Podpora rodilých mluvčích v ZŠ

OTEVŘENÝ SVĚT 2020 - 3.A Účast škol v mezinárodní spolupráci

OTEVŘENÝ SVĚT 2020 - 1.G Zahraniční studijní pobyty žáků ZŠ, navštěvujících výuku Dalšího cizího jazyka

OTEVŘENÝ SVĚT 2020 - 1.A Zahraniční studijní pobyty žáků ZŠ

OTEVŘENÝ SVĚT 2020 - 1.B Studijní pobyty žáků ZŠ v letních jazykových táborech

Dotace na podporu ekologických aktivit pro rok 2020

Sport a volný čas na Šestce II. - podpora jednorázových sportovních a volnočasových aktivit

OTEVŘENÝ SVĚT 2020 - 3.A Účast škol v mezinárodní spolupráci

OTEVŘENÝ SVĚT 2020 - 1.G Zahraniční studijní pobyty žáků ZŠ, navštěvujících výuku Dalšího cizího jazyka

OTEVŘENÝ SVĚT 2020 - 1.A Zahraniční studijní pobyty žáků ZŠ

Kultura II. - 2020 - Jednoleté dotace v oblasti kultury pro období květen - prosinec 2020 a Víceleté dotace v oblasti kultury od května 2020 do konce roku 2023

Dotační program v oblasti sociálních a návazných služeb pro rok 2020

Podpora sublokálních periodik na území MČ Praha 6 II. - 2020

Senior & handicap sport na Šestce – podpora sportovních aktivit seniorů a osob se zdravotním postižením

OTEVŘENÝ SVĚT 2020 - 4.A Aktivity pro rodiče a přátele školy

OTEVŘENÝ SVĚT 2020 - 4.B Zájmové aktivity pro děti a mládež

OTEVŘENÝ SVĚT 2020 - 4.C Programy pro seniory

Sport a volný čas na Šestce I. - podpora jednorázových sportovních a volnočasových aktivit

Aktivní Šestka – podpora pravidelné činnosti sportovních a volnočasových organizací pracujících s dětmi a mládeží do 26 let

Zdravá Šestka 2020 - dotační řízení na realizaci aktivit v oblasti prevence rizikového chování

Kultura I. - 2020 - Jednoleté dotace v oblasti kultury pro období leden - srpen 2020 a Víceleté dotace v oblasti kultury od ledna 2020 do konce roku 2023

Podpora sublokálních periodik na území MČ Praha 6 - 2020

OTEVŘENÝ SVĚT 2019 - 1.D Výuka schválených předmětů v cizích jazycích v

OTEVŘENÝ SVĚT 2019 - 1.C Podpora rodilých mluvčích v ZŠ

OTEVŘENÝ SVĚT 2019 - 3.A Účast škol v mezinárodní spolupráci

OTEVŘENÝ SVĚT 2019 - 1.G Zahraniční studijní pobyty žáků ZŠ, navštěvujících výuku Dalšího cizího jazyka

OTEVŘENÝ SVĚT 2019 - 1.H Rozvoj studijních předpokladů – certifikáty žáků ZS

OTEVŘENÝ SVĚT 2019 - 1.A Zahraniční studijní pobyty žáků ZŠ

OTEVŘENÝ SVĚT 2019 - 2.A Zahraniční studijní pobyty žáků víceletých gymnázií

OTEVŘENÝ SVĚT 2019 - 1.B Studijní pobyty žáků ZŠ v letních jazykových táborech

Dotace na podporu ekologických aktivit pro rok 2019

Sport a volný čas na Šestce II. - podpora jednorázových sportovních a volnočasových aktivit

Podpora sublokálních periodik na území MČ Praha 6

OTEVŘENÝ SVĚT 2019 - 1.A Zahraniční studijní pobyty žáků ZŠ

OTEVŘENÝ SVĚT 2019 - 1.G Zahraniční studijní pobyty žáků ZŠ, navštěvujících výuku Dalšího cizího jazyka

OTEVŘENÝ SVĚT 2019 - 3.A Účast škol v mezinárodní spolupráci

OTEVŘENÝ SVĚT 2019 -1.E Podpora podmínek pro učitele cizích jazyků dětí v mateřských školách

Grantové řízení na podporu zájmových aktivit v roce 2013

Dotační program v oblasti sociálních a návazných služeb pro rok 2019

Senior & handicap sport na Šestce – podpora sportovních aktivit seniorů a osob se zdravotním postižením

Kultura II. - 2019 - Jednoleté dotace v oblasti kultury pro období květen - prosinec 2019 a Víceleté dotace v oblasti kultury od května 2019 do konce roku 2022

OTEVŘENÝ SVĚT 2019 - 4.B Zájmové aktivity pro děti a mládež

OTEVŘENÝ SVĚT 2019 - 4.A Aktivity pro rodiče a přátele školy

OTEVŘENÝ SVĚT 2019 - 4.C Programy pro seniory

Kultura I. - 2019 - Jednoleté dotace v oblasti kultury pro období leden - srpen 2019 a Víceleté dotace v oblasti kultury od ledna 2019 do konce roku 2022

Aktivní Šestka – podpora pravidelné činnosti sportovních a volnočasových organizací pracujících s dětmi a mládeží do 26 let

Sport a volný čas na Šestce I. - podpora jednorázových sportovních a volnočasových aktivit

Zdravá Šestka 2019 - dotační řízení na realizaci aktivit v oblasti prevence rizikového chování

OTEVŘENÝ SVĚT 2018 - 1.H Rozvoj studijních předpokladů – certifikáty žáků ZS

OTEVŘENÝ SVĚT 2018 - 3.A Účast škol v mezinárodní spolupráci

OTEVŘENÝ SVĚT 2018 - 1.D Výuka schválených předmětů v cizích jazycích v

OTEVŘENÝ SVĚT 2018 - 1.C Podpora rodilých mluvčích v ZŠ

OTEVŘENÝ SVĚT 2018 - 1.G Zahraniční studijní pobyty žáků ZŠ, navštěvujících výuku Dalšího cizího jazyka

OTEVŘENÝ SVĚT 2018 - 1.A Zahraniční studijní pobyty žáků ZŠ

Dotace na podporu ekologických aktivit - II.

OTEVŘENÝ SVĚT 2018 - 2.A Zahraniční studijní pobyty žáků víceletých gymnázií

OTEVŘENÝ SVĚT 2018 - 1.B Studijní pobyty žáků ZŠ v letních jazykových táborech

Dotace na podporu ekologických aktivit pro rok 2018

Sport a volný čas na Šestce II. - podpora jednorázových sportovních a volnočasových aktivit

OTEVŘENÝ SVĚT 2018 - 3.A Účast škol v mezinárodní spolupráci

OTEVŘENÝ SVĚT 2018 - 1.A Zahraniční studijní pobyty žáků ZŠ

OTEVŘENÝ SVĚT 2018 - 1.G Zahraniční studijní pobyty žáků ZŠ, navštěvujících výuku Dalšího cizího jazyka

OTEVŘENÝ SVĚT 2018 -1.E Podpora podmínek pro učitele cizích jazyků dětí v mateřských školách

Dotační program v oblasti sociálních a návazných služeb pro rok 2018

Kultura II. - 2018 - Jednoleté dotace v oblasti kultury pro období květen - prosinec 2018 a Víceleté dotace v oblasti kultury od května 2018 do konce roku 2021

Senior & handicap sport na Šestce – podpora sportovních aktivit seniorů a osob se zdravotním postižením

OTEVŘENÝ SVĚT 2018 - 4.B Zájmové aktivity pro děti a mládež

OTEVŘENÝ SVĚT 2018 - 4.A Aktivity pro rodiče a přátele školy

OTEVŘENÝ SVĚT 2018 - 4.C Programy pro seniory

Zdravá Šestka 2018 - dotační řízení na realizaci aktivit v oblasti prevence rizikového chování

Kultura I. - 2018 - Jednoleté dotace v oblasti kultury pro období leden - srpen 2018 a Víceleté dotace v oblasti kultury od ledna 2018 do konce roku 2021

Sport a volný čas na Šestce I. - podpora jednorázových sportovních a volnočasových aktivit

Aktivní Šestka – podpora pravidelné činnosti sportovních a volnočasových organizací pracujících s dětmi a mládeží do 26 let

OTEVŘENÝ SVĚT 2017 - 1.H Rozvoj studijních předpokladů – certifikáty žáků ZS

OTEVŘENÝ SVĚT 2017 - 3.A Účast škol v mezinárodní spolupráci

OTEVŘENÝ SVĚT 2017 - 1.G Zahraniční studijní pobyty žáků ZŠ, navštěvujících výuku Dalšího cizího jazyka

OTEVŘENÝ SVĚT 2017 - 1.D Výuka schválených předmětů v cizích jazycích v ZŠ

OTEVŘENÝ SVĚT 2017 - 1.C Podpora rodilých mluvčích v ZŠ

OTEVŘENÝ SVĚT 2017 - 1.A Zahraniční studijní pobyty žáků ZŠ

OTEVŘENÝ SVĚT 2017 - 2.A Zahraniční studijní pobyty žáků víceletých gymnázií

OTEVŘENÝ SVĚT 2017 - 1.B Studijní pobyty žáků ZŠ v letních jazykových táborech

Sport a volný čas na Šestce II. - podpora jednorázových sportovních a volnočasových aktivit

OTEVŘENÝ SVĚT 2017 - 1.G Zahraniční studijní pobyty žáků ZŠ, navštěvujících výuku Dalšího cizího jazyka

OTEVŘENÝ SVĚT 2017 - 1.A Zahraniční studijní pobyty žáků ZŠ

OTEVŘENÝ SVĚT 2017 - 3.A Účast škol v mezinárodní spolupráci

Dotační program v oblasti sociálních a návazných služeb pro rok 2017

Kultura II. - 2017 - Jednoleté dotace v oblasti kultury pro období květen - prosinec 2017 a Víceleté dotace v oblasti kultury do konce roku 2020

Senior & handicap sport na Šestce – podpora sportovních aktivit seniorů a osob se zdravotním postižením

OTEVŘENÝ SVĚT 2017 -1.E Podpora podmínek pro učitele cizích jazyků dětí v mateřských školách

OTEVŘENÝ SVĚT 2017 - 4.C Programy pro seniory

OTEVŘENÝ SVĚT 2017 - 4.B Zájmové aktivity pro děti a mládež

OTEVŘENÝ SVĚT 2017 - 4.A Aktivity pro rodiče a přátele školy

Dotace na podporu ekologických aktivit pro rok 2017

Zdravá Šestka 2017 - dotační řízení na realizaci aktivit v oblasti prevence rizikového chování

Kultura I. - 2017

Sport a volný čas na Šestce I. - podpora jednorázových sportovních a volnočasových aktivit

Aktivní Šestka – podpora pravidelné činnosti sportovních a volnočasových organizací v roce 2017

OTEVŘENÝ SVĚT 2016 - 1.H Rozvoj studijních předpokladů žáků ZŠ - certifikáty

OTEVŘENÝ SVĚT 2016 - 1.F Rozšiřování vzdělanosti žáků ZŠ se statutem Excelentní jazyková škola

OTEVŘENÝ SVĚT 2016 - 2.A Zahraniční studijní pobyty žáků víceletých gymnázií

OTEVŘENÝ SVĚT 2016 - 3.A Účast škol v mezinárodní spolupráci

OTEVŘENÝ SVĚT 2016 - 1.G Zahraniční studijní pobyty žáků ZŠ, navštěvujících výuku Dalšího cizího jazyka

OTEVŘENÝ SVĚT 2016 - 1.D Výuka v cizích jazycích v ZŠ

OTEVŘENÝ SVĚT 2016 - 1.C Podpora rodilých mluvčích v ZŠ

OTEVŘENÝ SVĚT 2016 - 1.A Zahraniční studijní pobyty žáků ZŠ

Senior & handicap sport na Šestce – podpora sportovních aktivit seniorů a osob se zdravotním postižením

OTEVŘENÝ SVĚT 2016 - 1.B Studijní pobyty žáků ZŠ v letních jazykových táborech

OTEVŘENÝ SVĚT 2016 - 2.A Zahraniční studijní pobyty žáků víceletých gymnázií

Sport a volný čas na Šestce - podpora jednorázových sportovních a volnočasových aktivit

OTEVŘENÝ SVĚT 2016 - 1.A Zahraniční studijní pobyty žáků ZŠ

OTEVŘENÝ SVĚT 2016 - 1.G Zahraniční studijní pobyty žáků ZŠ, navštěvujících výuku Dalšího cizího jazyka

OTEVŘENÝ SVĚT 2016 - 3.A Účast škol v mezinárodní spolupráci

OTEVŘENÝ SVĚT 2016 -1.E Podpora podmínek pro učitele cizích jazyků dětí v mateřských školách

Dotační program v oblasti sociálních a návazných služeb pro rok 2016

Kultura 2016/2

Dotační program Aktivní Šestka – podpora pravidelné činnosti sportovních a volnočasových organizací v roce 2016

Zdravá Šestka 2016 - dotační řízení na realizaci aktivit v oblasti prevence rizikového chování

OTEVŘENÝ SVĚT 2016 - 4.B Zájmové aktivity pro děti a mládež

OTEVŘENÝ SVĚT 2016 - 4.A Aktivity pro rodiče a přátele školy

OTEVŘENÝ SVĚT 2016 - 4.C Programy pro seniory

Dotační řízení na podporu zájmových aktivit na rok 2016

Dotační program na podporu úpravy vnitrobloků

Dotační program na podporu ekologických aktivit a pravidel pro udělení dotací pro období září 2015-prosinec 2016

Kultura 2016

OTEVŘENÝ SVĚT 2015 - 1.H Rozvoj studijních předpokladů - certifikáty

OTEVŘENÝ SVĚT 2015 - 3.A Účast škol v mezinárodní spolupráci

OTEVŘENÝ SVĚT 2015 - 2.A Zahraniční studijní pobyty žáků víceletých gymnázií

OTEVŘENÝ SVĚT 2015 - 1.G Zahraniční studijní pobyty žáků - Další cizí jazyk

OTEVŘENÝ SVĚT 2015 - 1.F Rozšiřování vzdělanosti žáků ZŠ se statutem Excelentní jazyková škola

OTEVŘENÝ SVĚT 2015 - 1.D Výuka v cizích jazycích v ZŠ

OTEVŘENÝ SVĚT 2015 - 1.C Podpora rodilých mluvčích v ZŠ

OTEVŘENÝ SVĚT 2015 - 1.A Zahraniční studijní pobyty žáků ZŠ

Jednoletý dotační program v oblasti sportu - "Sport dětem"- podpora sportovních klubů a tělovýchovných jednot na Praze 6 pro rok 2015

Jednoletý dotační program Kultura

OTEVŘENÝ SVĚT 2015 - 1.A Zahraniční studijní pobyty žáků ZŠ

OTEVŘENÝ SVĚT 2015 - 2.A Zahraniční studijní pobyty žáků víceletých gymnázií

OTEVŘENÝ SVĚT 2015 - 1.B Studijní pobyty žáků v letních jazykových táborech

Grantové řízení v oblasti zdravotnictví, sociální péče a služeb pro rok 2015

OTEVŘENÝ SVĚT 2015 - 3.A Účast škol v mezinárodní spolupráci

OTEVŘENÝ SVĚT 2015 - 1.G Zahraniční studijní pobyty žáků - Další cizí jazyk

OTEVŘENÝ SVĚT 2015 - 1.A Zahraniční studijní pobyty žáků ZŠ

OTEVŘENÝ SVĚT 2015 - 4.A Aktivity pro rodiče a přátele školy

OTEVŘENÝ SVĚT 2015 - 4.B Zájmové aktivity pro děti a mládež

OTEVŘENÝ SVĚT 2015 - 4.C Programy pro seniory

OTEVŘENÝ SVĚT 2015 - 1.E Podpora učitelů cizích jazyků v MŠ

"Zdravá Šestka 2015" - grantové řízení na realizaci aktivit v oblasti prevence rizikového chování

Grantové řízení na podporu kultury v roce 2015

Grantové řízení na podporu zájmových aktivit v roce 2015

Grantové řízení na podporu lokálních periodik v roce 2015

Otevřený svět 2014 - 1.H Rozvoj studijních předpokladů - certifikáty

Otevřený svět 2014 - 3.A Účast škol v mezinárodní spolupráci - 2. termín

Otevřený svět 2014 - 1.G Zahraniční studijní pobyty žáků - Další cizí jazyk - 2. termín

Otevřený svět 2014 - 1.F Rozšiřování vzdělanosti žáků se statutem Excelentní jazyková škola

Otevřený svět 2014 - 1.D Výuka v cizích jazycích v ZŠ

Otevřený svět 2014 - 2.A Zahraniční studijní pobyty žáků víceletých gymnázií - 2. termín

Otevřený svět 2014 - 1.C Podpora výuky cizích jazyků rodilým mluvčím v ZŠ

Otevřený svět 2014 - 1.A Zahraniční studijní pobyty žáků ZŠ - 3.termín

Otevřený svět 2014 - 1.B Studijní pobyty žáků v letních jazykových táborech

Otevřený svět 2014 - 1.A Zahraniční studijní pobyty žáků ZŠ - 2.termín

Otevřený svět 2014 - 2.A Zahraniční studijní pobyty žáků víceletých gymnázií

Grantové řízení v oblasti ekologických aktivit pro rok 2014

Otevřený svět 2014 - 1.G Zahraniční studijní pobyty žáků - Další cizí jazyk

Otevřený svět 2014 - 1.A Zahraniční studijní pobyty žáků ZŠ

Otevřený svět 2014 - 3.A Účast škol v mezinárodní spolupráci

Otevřený svět 2014 - 1.E Podpora učitelů cizích jazyků v MŠ

Grantové řízení v oblasti zdravotnictví, sociální péče a služeb pro rok 2014

"Zdravá Šestka 2014" - grantové řízení na realizaci aktivit v oblasti prevence rizikového chování

Grantové řízení na podporu zájmových aktivit v roce 2014

Grantové řízení na podporu lokálních periodik vycházejících na území Městské části Praha 6 v roce 2014

Otevřený svět 2014 - 4.B Zájmové aktivity pro děti a mládež

Otevřený svět 2014 - 4.C Programy pro seniory

Otevřený svět 2014 - 4.A Aktivity pro rodiče a přátele školy

Otevřený svět 2013 - 1.A Zahraniční studijní pobyty žáků ZŠ

Otevřený svět 2013 - 2.A Zahraniční studijní pobyty žáků víceletých gymnázií

Otevřený svět 2013 - 3.A Účast škol v mezinárodní spolupráci

Otevřený svět 2013 - 1.C Podpora výuky cizích jazyků rodilým mluvčím v ZŠ

Otevřený svět 2013 - 1.D Výuka v cizích jazycích v ZŠ

Otevřený svět 2013 - 1.F Rozšiřování vzdělanosti žáků základních škol zřizovaných Městskou částí Praha 6 prostřednictvím podpory výuky cizích jazyků

Otevřený svět 2013 II - 1.H Rozvoj studijních předpokladů - certifikáty

Otevřený svět 2013 - 1.B Studijní pobyty žáků v letních jazykových táborech

Otevřený svět 2013 - 1.A Zahraniční studijní pobyty žáků ZŠ

Otevřený svět 2013 - 2.A Zahraniční studijní pobyty žáků víceletých gymnázií

Otevřený svět 2013 II - 1.G Zahraniční studijní pobyty žáků - Další cizí jazyk

Otevřený svět 2013 - 1.A Zahraniční studijní pobyty žáků ZŠ

Otevřený svět 2013 - 3.A Účast škol v mezinárodní spolupráci

Otevřený svět 2013 - 1.E Podpora učitelů cizích jazyků v MŠ

Grantové řízení v oblasti ekologických aktivit

Otevřený svět 2013 - 4.A Aktivity pro rodiče a přátele školy

Otevřený svět 2013 - 4.B Zájmové aktivity pro děti a mládež

Otevřený svět 2013 - 4.C Programy pro seniory

granty v oblasti zdrav. soc. péče a služeb pro r.2013

Grantové řízení na realizaci aktivit v oblasti prevence rizikového chování Zdravá Šestka 2013

Grantové řízení na podporu lokálních periodik vycházejících na území Městské části Praha 6 v roce 2013

Otevřený svět 2012 - 2.A Zahraniční studijní pobyty žáků víceletých gymnázií v průběhu školního roku

Otevřený svět IV pro rok 2012 - 1.G Studijní pobyt pro další cizí jazyk

Otevřený svět 2012 - 1.C Podpora výuky cizích jazyků rodilým mluvčím v ZŠ

Otevřený svět 2012 - 1.D Výuka v cizích jazycích v ZŠ

Otevřený svět 2012 - 3.A Účast škol v mezinárodní spolupráci

Otevřený svět 2012 - 1.F Rozšiřování vzdělanosti žáků základních škol zřizovaných Městskou částí Praha 6 prostřednictvím podpory výuky cizích jazyků

Otevřený svět 2012 - 1.A Zahraniční studijní pobyty žáků v průběhu školního roku a v období letních prázdnin

Otevřený svět 2012 - 1.B Studijní pobyty žáků v letních jazykových táborech na území České republiky a v zahraničí

Otevřený svět 2012 - 1.A Zahraniční studijní pobyty žáků v průběhu školního roku a v období letních prázdnin

Grantové řízení v oblasti ekologických aktivit

Vyhlášení 2. kola grantového řízení na podporu tělovýchovy a sportu pro rok 2012

Otevřený svět II. 2012 - 5.A Aktivity v oblasti prevence rizikového chování

Otevřený svět 2012 - 2.A Zahraniční studijní pobyty žáků v průběhu školního roku a v období letních prázdnin

Otevřený svět II. 2012 - 4.A Aktivity pro rodiče a přátele školy

Otevřený svět II. 2012 - 4.B Zájmové aktivity pro děti a mládež

Otevřený svět II. 2012 - 4.C Programy pro seniory

Otevřený svět 2012 - 3.A Účast škol v mezinárodní spolupráci

Otevřený svět 2012 - 1.A Zahraniční studijní pobyty žáků v průběhu školního roku a v období letních prázdnin

Otevřený svět 2012 - 1.E Podpora podmínek pro učitele cizích jazyků dětí v mateřských školách

Otevřený svět 2012 - 4.C Programy pro seniory

Otevřený svět 2012 - 4.B Zájmové aktivity pro děti a mládež

Otevřený svět 2012 - 4.A Aktivity pro rodiče a přátele školy

"Zdravá Šestka 2012" - grantové řízení na realizaci aktivit v oblasti prevence rizikového chování

Vyhlášení grantových témat v oblasti zdravotnictví, sociální péče a služeb pro rok 2012

Grantové řízení na podporu zájmových aktivit v roce 2012

Grantové řízení na podporu lokálních periodik vycházejících na území Městské části Praha 6 v roce 2012

2. kolo grantového řízení na opravy a obnovu, případně výstavbu či dostavbu objektů sloužících tělovýchovné činnosti na léta 2011 - 2013

Otevřený svět 2011 - 2.A Zahraniční studijní pobyty žáků v průběhu školního roku a v období letních prázdnin

Otevřený svět 2011 - 1.A Zahraniční studijní pobyty žáků v průběhu školního roku a v období letních prázdnin

Otevřený svět 2011 - 2.B Účast škol v mezinárodní spolupráci

Otevřený svět - 1.C Podpora výuky cizích jazyků rodilým mluvčím v ZŠ

Otevřený svět - 1.D Výuka v cizích jazycích v ZŠ

"Zdravá Šestka 2011" - grantové řízení na realizaci aktivit v oblasti prevence rizikového chování

Otevřený svět 2011 - 1.B Studijní pobyty žáků v letních jazykových táborech na území České republiky a v zahraničí

Otevřený svět 2011 - 1.A Zahraniční studijní pobyty žáků v průběhu školního roku a v období letních prázdnin

Otevřený svět 2011 - 2.A Zahraniční studijní pobyty žáků v průběhu školního roku a v období letních prázdnin

Otevřený svět 2011 - 2.B Účast škol v mezinárodní spolupráci

Grantové řízení v oblasti ekologických aktivit

Otevřený svět 2011 - 1.A Zahraniční studijní pobyty žáků v průběhu školního roku a v období letních prázdnin

Otevřený svět 2011 - 4.B Zájmové aktivity pro děti a mládež

Grantové řízení na podporu lokálních periodik vycházejících na území Městské části Praha 6 v roce 2011

Grantové řízení na podporu zájmových aktivit v roce 2011

Grantové řízení na podporu zájmových aktivit v roce 2011

Grantové řízení na podporu zájmových aktivit v roce 2011

Grantové řízení na opravy a obnovu, případně výstavbu či dostavbu objektů sloužících tělovýchovné činnosti na léta 2011 - 2013

Vyhlášení grantových témat v oblasti zdravotnictví, sociální péče a služeb pro rok 2011

Otevřený svět 2011 - 1.E Podpora podmínek pro učitele cizích jazyků dětí v mateřských školách

Otevřený svět 2011 - 4.C Programy pro seniory

Otevřený svět 2011 - 4.A Aktivity pro rodiče a přátele školy

Otevřený svět - 1.C Podpora výuky cizích jazyků rodilým mluvčím v ZŠ

Otevřený svět - 2.B Účast ZŠ a MŠ v mezinárodní spolupráci 2.termín

Otevřený svět - 2.A Zahraniční studijní pobyty žáků víceletých gymnázií 2. termín

Otevřený svět - 1.D Výuka v cizích jazycích v ZŠ

Otevřený svět - 1.A Zahraniční studijní pobyty ZŠ 2. termín

Dotační řízení v oblasti sociálních služeb

Otevřený svět - 2.A Zahraniční studijní pobyty žáků víceletých gymnázií

Otevřený svět - 1.B Studijní pobyty žáků v letních jazykových táborech

Otevřený svět - 1.A Zahraniční studijní pobyty ZŠ

Otevřený svět - 2.B Účast ZŠ a MŠ v mezinárodní spolupráci

Otevřený svět - 1.E Podpora učitelů cizích jazyků MŠ

Vyhlášení grantového programu "Podpora školství v Městské části Praha 6" pro rok 2009

Otevřený svět - 3.A Vybavení odborných vzorových pracovišť škol

Grantové řízení na podporu ekologických aktivit

Grantové řízení na podporu zájmových aktivit v roce 2010

Grantové řízení na podporu zájmových aktivit v roce 2010

Grantové řízení na opravy a obnovu, případně výstavbu či dostavbu objektů sloužících tělovýchovné činnosti na léta 2010 - 2012

Grantové řízení na podporu lokálních periodik vycházejících na území Městské části Praha 6 v roce 2010

Grantové řízení na podporu zájmových aktivit v roce 2010

"Zdravá Šestka 2010" - grantové řízení na realizaci aktivit v oblasti prevence rizikového chování

Granty v oblasti zdravotnictví, sociální péče a služeb pro rok 2010

Grantový program na podporu školství v Městské části Praha 6 „OTEVŘENÝ SVĚT“ pro rok 2010

Vyhlášení grantového programu "Podpora školství v Městské části Praha 6" pro rok 2009

Vyhlášení grantového programu "Podpora školství v Městské části Praha 6" pro rok 2009

Grantový program "Otevřený svět I" pro rok 2009

Vyhlášení grantového řízení na opravy a obnovu, případně výstavbu či dostavbu objektů sloužících tělovýchovné činnosti na léta 2009 - 2011

Vyhlášení grantového řízení na podporu zájmových aktivit v roce 2009

Granty v oblasti zdravotnictví, sociální péče a služeb pro rok 2009

Program podpory pro oblast sociálních služeb na období roku 2009

Šestka kulturní II. 2022

Podpora soutěží a běhů na Šestce II.

Podpora jednorázových sportovních a volnočasových aktivit na Šestce II.

Senior & handicap sport na Šestce – podpora sportovních aktivit seniorů a osob se zdravotním postižením

OTEVŘENÝ SVĚT 2022 - 1.B Studijní pobyty žáků v letních jazykových táborech