Soutěska Divoká Šárka uzavřena

V ulici Divoká Šárka v soutěsce (mezi ulicí Na Džbánu a koupalištěm U Veselíka) došlo k odlomení a sesuvu dvou bloků skály o váze cca 2 tuny. Na základě doporučení statika HMP rozhodl ÚMČ Praha 6 soutěsku Divoká Šárka uzavřít. Koupaliště U Veselíka zůstává přístupné po cestě okolo areálu Zdraví.

Hlavní foto

V Praze 6 v ulici Divoká Šárka v soutěsce (mezi ulicí Na Džbánu a koupalištěm U Veselíka) došlo k odlomení a sesuvu dvou bloků skály o váze cca 2 tuny. Na základě doporučení statika HMP rozhodl ÚMČ Praha 6 soutěsku Divoká Šárka uzavřít. Uzávěra platí v rozmezí od křižovatky s ulicí Na Džbánu po koupaliště U Veselíka. Důvodem uzavření je podmáčení terénu a nebezpečí odlomení dalších skalních bloků. Uzávěra platí i pro pěší a cyklisty. Na dodržování zákazu vstupu bude dohlížet Městská Policie.

Koupaliště U Veselíka zůstává přístupné směrem z Veleslavína, Nebušic od obchodního centra Šestka a též od stanice tramvaje Divoká Šárka. Pod restaurací Mc Donalds je třeba odbočit od vlevo a pak okolo areálu Zdraví vpravo dolů.

Související články

Městská část Praha 6 podporuje výstavbu železnice v rámci celkového záměru modernizace trati Praha – Kladno s připojením Letiště Václava Havla. Vznik nové železniční zastávky Dlouhá míle s navazujícím prostorem je s městskou částí průběžně konzultována a předkládaná řešení převážně akceptují požadavky městské části.

Celý článek15. 4. 2024