Praha 6 má rozpočet na rok 2023, nejvíc peněz směřuje do školství

Šestka bude v příštím roce hospodařit s příjmy 900 milionů korun, souhrnné výdaje budou činit jednu miliardu 363 milionů korun. Na investice půjde 473 milionů korun. Rozpočet schválilo zastupitelstvo Prahy 6.   

Hlavní foto

„Rozpočet pro rok 2023 je mezi rozpočtovými příjmy a provozními výdaji sestaven jako mírně přebytkový,“ uvedl radní Zdeněk Hlinský, který jako radní pro ekonomiku a finance rozpočet předkládal. Zodpovědně sestavený rozpočet počítá zejména s nárůstem běžných výdajů o 94 milionů korun. „Při jeho tvorbě jsme museli zohlednit razantní zvýšení energií, které se týká našich příspěvkových organizací. Školy, školky, LDN nebo domy s pečovatelskou službou – tam všude musíme topit a svítit,“ vysvětlil Hlinský. V oblasti příjmů si Prahy 6 díky vyšším dotacím ze strany hlavního města polepší o 100 milionů korun. Investovat bude Praha 6 v příštím roce do rozpracovaných a připravených akcí. „V kapitálových výdajích jsou zařazeny především akce, kde byla realizace zahájena loni nebo v předchozích letech, a u kterých jsou uzavřeny smluvní vztahy. Dále jsou do rozpočtu na rok 2023 zařazeny akce, z nichž většina byla již plánována v minulosti a z pohledu řádného hospodaření je jejich realizace nezbytná,“ doplnil radní. Jde například o dokončení revitalizace parku Lazara Cardenase, stavba sportovního zázemí na Macharově náměstí, rozšiřování kapacit škol a školek nebo projektování přístavby Polikliniky pod Marjánkou a nové LDN v Ruzyni.

Prioritami rozpočtu jsou kromě úspor na provozu úřadu zejména investice do školství v absolutně rekordní výši 220 milionů. „Podařilo schválit rozpočet s rekordními investicemi do naší budoucnosti i v době, kdy bojujeme s růstem cen energií a vysokou inflací. V roce 2023 rozběhneme řadu důležitých investic, například výstavbu nové základní školy Kocínka, rekonstrukci a přístavbu MŠ Libocká nebo rozšíření kuchyně v ZŠ a MŠ Emy Destinnové, a také konečně dokončíme půdní vestavbu v ZŠ a MŠ Komenského,“ uvedla místostarostka Mariana Čapková, odpovědná za oblast školství.

Významná částka 14 milionů korun má podpořit sport v Praze 6. Část bude směřovat na spolufinancování investičních akcí, 5 milionů si rozdělí sportovní kluby, aby dokázaly zvládnout energetickou krizi, a dalších 5 milionů Praha 6 investuje do podpory sportovní identity klíčových klubů. „Navýšení rozpočtu v oblasti sportu a volného času o 14 milionů korun je zřejmě nejvýznamnější změna oproti minulým letům. Reagujeme na tíživou situaci sportovních klubů, na které dopadá jednak nárůst cen energií, ale také snížení podpory ze strany Národní sportovní agentury, která letos nebyla schopna posílat prostředky v obvyklé výši ani včas. Města a obce ostatně zachránily český sport poté, co sportovní svazy ztratily vliv na Sazku, která ho kdysi spolehlivě financovala. Podpoříme tedy nejen investice do sportovní infrastruktury, ale budeme se podílet i na mimořádných výdajích sportovních klubů a taky chceme výrazněji podpořit ty z nich, které nejvýznamněji podporují dobré jméno a sportovní identitu naší městské části,“ upřesňuje Jan Lacina, radní pro oblast sportu, kultury a volného času.

V případě krizových a nepředvídatelných situací má Praha 6 připraveny tři finanční rezervy v celkové výši 100 milionů korun, a to jak v oblasti běžných výdajů, tak kapitálových.

Rozpočet Prahy 6 pro příští rok si bude moci veřejnost detailně prohlédnout přes aplikaci CityVizor, která je propojena s účetním systémem městské části. Poskytuje tak komplexní přehled o jednotlivých rozpočtových kapitolách a průběžně i o čerpání konkrétních položek. Veškerá data budou do aplikace nahrána do konce ledna 2023.

Související články