Zdravá Šestka se dostala do Bruselu

Městská část Praha 6 svým projektem Zdravá Šestka prorazila až do Bruselu. Koncem června tohoto roku dostala totiž od Evropské komise možnost prezentovat své aktivity v oblasti prevence pro děti a mládež přímo na evropské půdě.
Hlavní foto

„Pozvání do Bruselu považujeme za velký úspěch a v jistém slova smyslu i jako ocenění naší dlouholeté práce“, uvedla protidrogová koordinátorka Prahy 6 Martina Růthová. „Projekt Zdravá Šestka realizujeme v Praze 6 už od roku 2001. Jedná se o komplexní program zaměřený na podporu zdravého životního stylu u dětí a mládeže a na prevenci rizikového chování, jako např. prevence závislostí, kriminality, šikany, problematika HIV/AIDS a další,“ doplnila Růthová.

Na základě doporučení organizace SES, SEbe -Spolu, která je národním koordinátorem pro aktivity Generálního ředitelství Evropské komise pro spravedlnost, svobodu a bezpečnost, se zástupci za Zdravou Šestku mohli nejen setkat s dalšími odbornými organizacemi působícími v rámci EU v drogové oblasti, ale především se stali prvními z 21 signatářů nového projektu Evropské komise pod názvem „Evropská akce v oblasti drog (European Action on Drugs)“. Za Prahu 6 a vlastně za celou ČR se jako první připojily občanské sdružení Prev-Centrum a Pedagogicko-psychologická poradna pro Prahu 6, které hrají klíčovou roli v projektu Zdravá Šestka.

Program Zdravá Šestka zahrnuje především preventivní programy pro žáky a studenty přímo na jednotlivých školách, péči školních psychologů, poradenské a terapeutické služby, vzdělávání ředitelů a pedagogických pracovníků mateřských, základních a středních škol. Významnou součástí programu jsou také aktivity podporující smysluplné využívání volného času – akce Týden Zdravé Šestky, Ladronkafest (www.ladronkafest.cz), Brána volného času dokořán a Antifetfest (www.antifetfest.cz).

Související články