Zastupitelé zvolili starostu a radu městské části

Starostou Městské části Praha 6 se dnes stal Tomáš Chalupa (ODS), který tuto funkci zastával už v minulém volebním období a po květnových parlamentních volbách se stal poslancem. Rozhodli o tom zastupitelé na své ustavující schůzi.

Hlavní foto

ODS bude mít v radě i se starostou sedm členů, ČSSD dva; oba jsou zástupci starosty. Zastupitelstvo zvolilo také místostarosty a ostatní členy rady. Žádný z kandidátů neměl konkurenta.

Chalupa kandidoval na post starosty sám. Rozdáno bylo 41 hlasovacích lístků. Volebnímu výboru se jich vrátilo 36, z toho pro Chalupu se vyslovilo 31 zastupitelů. Zástupci starosty se stali Petr Ayeboua a Jan Záruba (oba ODS), který už starostu zastupoval v minulém volebním období, a René Pekárek a Štěpán Stupčuk (oba ČSSD). Jiní kandidáti nebyli.

Placenými členy rady se stali ještě Ondřej Balatka a Veronika Vymětalová (oba ODS) Neuvolněnými členy rady se stali Věroslav Gebouský a Ivo Drážný (oba ODS), ani proti nim nestál žádný konkurent.

Koalice občanských a sociálních demokratů má v pětačtyřicetičlenném zastupitelstvu 29 mandátů. V opozici zůstává TOP 09, KSČM a Strana zelených. ODS v Praze 6 dosáhla v říjnových volbách jednoho z nejlepších výsledků v metropoli. Hlas jí dalo přes 41 procent voličů.

Praha 6 je největší a zároveň čtvrtou nejlidnatější městskou částí v metropoli. Žije tam asi 101.000 lidí.

(podle ČTK)

Rozhovor se starostou: Sociální demokraté přišli s nejlepší nabídkou

Nová rada ihned po skončení ustavujícího zastupitelstva stanovila působnost v jednotlivých oborech činnosti Městské části Praha 6 pro své členy:

A. Starosta:
Mgr. Tomáš Chalupa
- zastupuje navenek Městskou část
- zodpovídá za oblast sociálních  věcí
- zodpovídá za oblast kultury
- zodpovídá za oblast zdravotnictví     
- zodpovídá za oblast sportu a volného času       
- je předsedou Redakční rady listu Šestky
- zodpovídá za zahraniční vztahy
- plní další funkce vyplývající ze zákona č.131/2000 Sb.

B. zástupce starosty:
JUDr. Štěpán Stupčuk       
- zodpovídá za evidenci a inventarizaci majetku,
- pojištění majetku a jeho právní zajištění,
- zodpovídá za výkon a kontrolu výkonu práv Městské části ze smluv,
- zodpovídá za správu pohledávek                                                  
- zodpovídá za správu domovního bytového fondu a politiky nájemného

C. zástupce starosty:
Bc. Jan Záruba                  
- zodpovídá za oblast péče o životní prostředí a vzhledu Městské části
- odpovídá za řešení problematiky dopravy s výjimkou kompetencí dle písm. E
- zodpovídá za oblast bezpečnosti
- zodpovídá za oblast úklidu a odpadového hospodářství,
- vykonává funkci Koordinátora projektu Městského kamerového systému a  Programu Stop Graffiti, agendy obecně prospěšných prací,

D. zástupce starosty:
Petr Ayeboua
- přípravu rozpočtu a rozpočtové hospodaření,
- zodpovídá za finanční a investiční politiku,
- zodpovídá za správu aktiv na finančních a kapitálových trzích
- zodpovídá za koncepci „otevřené radnice“

E. zástupce starosty:
Ing. René Pekárek         
- zodpovídá za strategický rozvoj MČ Praha 6
- je předsedou Komise pro strategický rozvoj
- spolupracuje s týmem expertů dohlížejících na bezpečnost stavby metra
- zodpovídá za činnost městské části v oblasti výstavby vnějšího a vnitřního okruhu, břevnovské radiály (včetně souběžné realizace hromadných garáží), snížení dopravní zátěže Vítězného náměstí, železniční tratě „Buštěhradská dráha“ a rekonstrukce Ústřední čistírny odpadních vod

F. radní uvolněný pro výkon funkce:               
PhDr. Ondřej Balatka, Ph.D.  
- zodpovídá za oblast školství, vzdělávání a protidrogovou koncepci

G. radní uvolněný pro výkon funkce:
Mgr. Veronika Vymětalová
- zodpovídá za grantovou politiku MČ
- koordinuje aktivity Městské části a jí řízených, resp.založených, resp.zřízených subjektů v grantovém řízení cizích subjektů, zodpovídá za čerpání prostředků z fondů Evropské Unie a přípravu projektů

H. radní:                                                            
JUDr. Ivo Drážný

I. radní:
MUDr. Věroslav Gebouský                 
-  zodpovídá za územní rozvoj MČ Praha 6 

Související články

Praha 6 získala dotaci z Operačního programu Jan Amos Komenský na realizaci projekt Místní akční plán vzdělávání Praha 6 – IV. Díky tomu může pokračovat v podpoře mateřských, základních a základních uměleckých škol a dalších partnerů, nadále rozvíjet spolupráci všech aktérů, zajistit aktualizaci místního akčního plánu rozvoje vzdělávání na území celého správního obvodu městské části Praha 6 a jeho vyhodnocení.

Celý článek1. 3. 2024