Žaloba na časopis Šestka se ukázala jako neopodstatněná

Občanské sdružení Ateliér pro životní prostředí podalo žalobu na šéfredaktora a vydavatele časopisu Šestka Jaroslava Bachoru za porušení ochrany dobré pověsti právnické osoby.
Hlavní foto

Ateliér požadoval uveřejnit na stránkách Šestky omluvu za článek s názvem „Stavba centra na Vypichu může začít“, který v tomto časopise vyšel v červenci 2005. V soudním sporu dal v prosinci 2007 Městský soud v Praze za pravdu časopisu Šestka a žalobu zamítl. Občanské sdružení Ateliér pro životní prostředí je tak povinno platit i náklady na řízení.

Žalobce – Ateliér pro životní prostředí – tvrdil, že jeho hlavním posláním je ochrana přírody, zdraví a kulturních a památkových hodnot. Podle Ateliéru žalovaný – časopis Šestka – použil ve svém článku nazvaném „Stavba centra Na Vypichu může začít“ mimo jiné nepravdivé a difamující formulace, totiž že Ateliér blokoval povolovací proces stavby a argumentoval při tom údajným výskytem chráněných živočichů. Tyto výroky se dotýkají dobré pověsti žalobce, jsou způsobilé přivodit žalobci újmu, představovanou snížením jeho vážnosti, serióznosti a důvěryhodnosti, neboť vyvolávají dojem, že žalobce vše blokuje na základě nepodložených informací. Ateliér byl přesvědčen, že v důsledku jednání žalovaného má právo podle zvláštního právního předpisu (par. 19 obč. zák.) na zadostiučinění ve formě omluvy žalovaného.

Na základě zhodnocení důkazů dospěl Městský soud v Praze dne 20. prosince 2007 k závěru, že žaloba Ateliéru pro životní prostředí proti časopisu Šestka se zamítá a žalobce – Ateliér pro životní prostředí je povinen zaplatit náklady řízení.

Podle soudkyně předmětem činnosti žalovaného by mělo být především pravdivé informování svých čtenářů, převážně obyvatel Prahy 6, o aktuálních tématech ve své městské části. Tím v době, kdy předmětný článek vyšel, nepochybně bylo i téma, týkající se stavby obchodního kulturního centra Na Vypichu. Nelze přisvědčit žalobci, že by na základě tvrzeného chování žalované strany byla poškozena jeho dobrá pověst právnické osoby. Proto byla žaloba zamítnuta jako nedůvodná. Soud se zcela ztotožnil s vyjádřeným právním názorem žalovaného. Podle soudkyně lze dokonce s nadsázkou říci, že u určité části čtenářů z řad odpůrců stavby si žalobce v důsledku předmětného článku svojí pověst „vylepšil“, neboť se účinně angažoval při ochraně životního prostředí. Objektivně vzato však v článku použité výrazy, jakož i článek celý nemá způsobilost ovlivnit pověst Ateliéru pro životní prostředí ani pozitivně, ani negativně a podle názoru soudu obsah článku ani použité výrazy nevybočují z tolerovaných mantinelů.

Předmětný článek ZDE

Proti rozsudku se žalobce na místě neodvolal. Lze tak učinit do 15ti dnů ode dne doručení písemného vyhotovení rozsudku k Vrchnímu soudu v Praze.

Související články