Web Prahy 6 patří k nejlepším v republice

Druhým nejlépe informujícím webem, které spravují samosprávy v celé republice, jsou internetové stránky Prahy 6. Vyplývá to z projektu Infoliga, který pořádá nezisková organizace Otevřená společnost. Mezi pražskými obvody, městskými částmi a městskými obvody pak výrazně vítězí.

Hlavní foto

„Výsledek nás samozřejmě těší a aktuálně druhé místo je obzvláště cenné, uvědomíme-li si, že pořadatelé srovnávají kraje, města i obce zároveň a nezohledňují velikost či finanční možnosti," hodnotí starostka Prahy 6 Marie Kousalíková a dodává: „Otevřenost našeho počínání považujeme za samozřejmost a slušnost, proto je snadné na stránkách Prahy 6 najít zápisy ze všech jednání, od komisí počínaje a zastupitelstvem konče, včetně audiovizuálních záznamů, smlouvy městské části, elektronickou aukci i tržiště, hospodaření jednotlivých obecních bytových domů a celou řadu informací, které představují proces chování a rozhodování jednotlivých samosprávných orgánů městské části."

Všechny tyto informace jsou na webových stránkách snadno přístupné a k nalezení, stačí navštívit odkaz „Pod kontrolou veřejnosti"

Infoliga porovnává informační hodnotu webových stránek samospráv. V současné době proběhlo hodnocení a ověření 179 webů krajů, měst a obcí. V tuto chvíli vede kraj Vysočina se 73,18 body, před Městskou částí Praha 6 se 60,71 body, Hlavním městem Prahou (53,98 b.), Lanškrounem (53,36 b.). Pětici uzavírají Okříšky se ziskem 49,51 bodů. Až za touto pěticí se nachází například valná většina krajských měst.

„Základním kritériem pro hodnocení je preventivní (kontrolní, protikorupční) působení zveřejněných informací. Tím se pro tento účel míní, zda informace poskytnuté na webu významně snižují prostor pro utajení některých postupů, informací, rozhodnutí, jejichž zveřejnění by mohlo pro vedení úřadu představovat nepříjemnosti ať z hlediska soukromých zájmů (střet zájmů, korupce), anebo politických (prozrazení a kritika chybného rozhodnutí)," tvrdí se na stránkách Infoligy v rubrice „Metoda hodnocení".

Co je INFOLIGA?
Název INFOLIGA zastřešuje v zásadě dva aspekty projektu: poskytuje jednak SOUTĚŽ, v níž mohou různé samosprávné subjekty v objektivně nastavených pravidlech soutěžit o vyšší informační hodnotu svých webových stránek. Mohou tam být také zařazeny pro srovnání, když například občan dané obce chce ukázat, jak je na tom její webová prezentace bídně (nebo skvěle).

Dále Infoliga poskytuje průběžně generovanou statistiku, která z vložených údajů o informačním obsahu hodnocených webů vytváří celkové přehledy o stavu v ČR na tomto poli. Slouží tedy zároveň k obecnému poznání v oblasti aktivního poskytování informací samosprávami.

INFOLIGA představuje pořadí úřadů samospráv v České republice podle souhrnné hodnoty obsažnosti jejich webové stránky. Měření se provádí z hlediska otevřenosti procesu rozhodování, protikorupčních nástrojů, informací o osobní odpovědnosti představitelů (např. záznamy jednání, záznamy hlasování, přehledy veřejných zakázek).

Související články