Výstavba tramvajové trati na Dědinu začíná

Na začátku července zahájí Dopravní podnik hl. m. Prahy dlouho připravovanou výstavbu tramvajové trati směřující k sídlišti na Dědině. Stavba povede z  konečné zastávky „Divoká Šárka“ a vytvoří pět párů zastávek včetně nového obratiště v celkové délce 2,3 km.

Hlavní foto

„Novostavba tramvajové trati patří mezi tzv. veřejné prospěšné stavby, která umožní rychlé a kapacitní dopravní spojení z oblasti sídliště Na Dědině na metro, do Dejvic a v některých relacích i přímou bezpřestupní vazbu do samotného centra města,“ komentuje stavbu místostarosta pro oblast dopravy Jiří Lála.

 Stavba s sebou přinese zásadní dopravní opatření v lokalitě. V rámci jejího zahájení dojde ke kompletní rekonstrukci opěrné zdi podél vojenského útvaru, v této souvislosti bude od 1. 7. částečně omezeno parkování místních rezidentů v prostoru podél této zdi. Se stavbou souvisí řada přeložek inženýrských sítí v celé lokalitě. „Problematika parkování je zde velmi citlivá, za městkou část jsme prosadili alespoň zkapacitnění parkování v ulici U Silnice, kde vznikne nový parkovací pruh a zhruba 35 nových parkovacích míst. V dílčích etapách se budeme snažit hledat ještě další řešení,“ informoval radní Lála, který současně prosí veřejnost o trpělivost.

Místní podmínky budou po dobu stavby objektivně zhoršené, avšak třeba v oblasti parkování existují v širším okolí i ve stávajícím stavu volné kapacity. Nižší obsazenost je podle monitoringu zón placeného stání standardně v oblastech nižší zástavby v poměrně přijatelné docházkové vzdálenosti.

 Dalším navazujícím omezením bude kompletní uzavírka ulice Vlastina, a to v úseku mezi ulicemi U Silnice a Evropská od úterý 12. 7., která bude trvat několik měsíců. Uzavírka je spojena s nutností řešit stávající autobusové linkové vedení náhradní formou. Linka 225 bude převedena do ulic Evropská a Drnovská s tím, že zabezpečí alespoň obsluhu koncové části sídliště prostřednictvím zastávky „Ciolkovského“ v nové pozici v ulici Drnovská. Linka 191 bude nadále projíždět ulicí Vlastina, avšak její trasa bude v uzavřeném úseku změněna a autobus bude v obou směrech projíždět ulicí U Silnice ve směru k Libocké. Provoz linky 108 bude zkrácen pouze do Divoké Šárky.

 Celá tato významná akce bude spojená s četnými dopravními omezeními, o kterých se bude rozhodovat po etapách. Zásadní omezení bude představovat uzavírka celé křižovatky Vlastina x U Silnice, termín této uzavírky se bude upřesněn ve vazbě na další opatření. „Za městskou část jsme rádi, že stavba je konečně zahájena a slibujeme si od ní ve výsledku zlepšení životních podmínek pro místní obyvatele, jakož i celkové vylepšení uličního parteru a vytvoření celkově příjemného prostředí. Tramvajovou dopravu lze považovat za nejekologičtější způsob povrchové veřejné dopravy a díky současným technologiím se jedná o dopravu nepříliš hlučnou a bezemisní. Zahájení stavby je však bohužel spojeno s aktuální kauzou kolem dopravního podniku, v důsledku čehož dochází zřejmě k některým chybám, které se týkají zejména komunikace s místní veřejností, která je o postupu akce informována podle našeho názoru zcela nedostatečným způsobem,“ uzavírá místostarosta Lála.

Přehled aktuálních dopravních omezení nejdete ZDE

Související články

Městská část Praha 6 podporuje výstavbu železnice v rámci celkového záměru modernizace trati Praha – Kladno s připojením Letiště Václava Havla. Vznik nové železniční zastávky Dlouhá míle s navazujícím prostorem je s městskou částí průběžně konzultována a předkládaná řešení převážně akceptují požadavky městské části.

Celý článek15. 4. 2024