Výsledek ankety k soše A.S.Puškina

Radnice uspořádala anketu mezi obyvateli v okolí Puškinovo náměstí ohledně případného umístění sochy na náměstí. Na anketní otázky odpovědělo celkem 82 respondentů, z toho 54 respondentů využilo email, 17 respondentů anketní list a 11 respondentů SMS.

Hlavní foto

Otázky, které položila radnice občanům bydlícím v okolí Puškinova náměstí:

  1. Považujete území Puškinova náměstí za vhodnou lokalitu k umístění nějakého uměleckého díla, např. sochy?
  2. Považujete navrženou podobu sochy A.S. Puškina za přijatelnou a akceptovatelnou?

Na anketní otázky odpovědělo celkem 82 respondentů (z toho 54 respondentů využilo email, 17 respondentů anketní list a 11 respondentů SMS. Pět respondentů odpovědělo pouze na první otázku).

Výsledek:

  • 50 % respondentů nepovažuje Puškinovo náměstí za vhodnou lokalitu pro umístění nějakého uměleckého díla, např. sochy
  • 61,1 % respondentů nepovažuje navrženou podobu sochy A.S.Puškina za přijatelnou a akceptovatelnou

Odpovědi bylo možné zaslat buď na emailovou adresu nebo formou SMS zprávy ve formátu P6(mezera)vlastní text na tel. číslo  220 189 111. Samozřejmě bylo možné napsat své odpovědi i na zadní stranu anketního formuláře a odevzdat ho ve Dvoraně (přízemí) Úřadu městské části. Roznos Českou poštou 500 ks letáků ankety proběhl ve dnech 24. - 27. 6. 2011 v okolí Puškinova nám. Uzávěrka ankety byla ve středu 29.6.2011 o půlnoci.

Související články

Území Nového Sedlce je jednou z nejvýznamnějších rozvojových ploch na okraji Prahy. Cílem města je, aby zde vznikla fungující čtvrť v souvislosti s plánovaným prodloužením tramvajové trati z Podbaby do Suchdola. To vyžaduje změnu územního plánu a koncepci, podle které se území bude dále rozvíjet.

Celý článek5. 10. 2023

Vítězem mezinárodní architektonické soutěže na dostavbu 4. kvadrantu Vítězného náměstí se stal společný návrh holandské kanceláře Benthem Crouwel Architects a českého studia OVA. Projekt na dostavbu jednoho z nejvýznamnějších pražských náměstí navazuje na původní hodnoty urbanistické koncepce Dejvic od Antonína Engela. Investor s vítězem již podepsal smlouvu na přípravu projektu.

Celý článek19. 9. 2023