Vánoce na Šestce opět se vším všudy

Vánoce se do Prahy 6 vrátí po dvou letech v tradičním oblíbeném formátu. Nebude chybět kulturní program s vánočními trhy v Šabachově parku, vánoční programy v Písecké bráně i v kulturním centru Kaštan a na Vypichu se opět otevře veřejné kluziště.

Hlavní foto

Vánoce na Šestce začnou o prvním adventním víkendu rozsvícením vánočních stromů v pěti lokalitách – na Břevnově, na Dědině, ve Vokovicích, v Dejvicích u Kulaťáku a u Písecké brány. Od 9. prosince se po dvouleté pauze vynucené proticovidovými opatřeními vrátí tradiční vánoce do Šabachova parku, v osvědčené a oblíbené podobě. Každý večer bude po dva týdny vyplněn koncerty a hudebními i divadelními vystoupeními na podiu, které doplní adventní trhy plné vánočních dobrot, dekorací nebo charitativních stánků. O zahájení se tradičně postará Ústřední hudba Armády ČR, koncert z kostela bude přenášen živě do Šabachova parku, stejně jako závěrečná Rybova mše vánoční 25. prosince. Čtrnáctidenní program pak bude v režii spolku Nerudný fest, který jej letos pro Prahu 6 zajišťuje. Vystoupí například Ivan Hlas Trio nebo skupina Zrní. Pokud se chcete se svým zájmovým, kulturním nebo školním spolkem také zúčastnit programu, do 4. 11. kontaktujte Anežku Novákovou z pořadatelské agentury na 608 142 092 nebo anezka.novakova@nerudnyfest.cz. Prodejci, kteří by měli zájem být součástí trhů, se mohou registrovat na: https://www.mintmarket.cz/cs/trh/vanoce-v-praze-6.

Lidé nepřijdou v zimních měsících ani o tradiční kluziště na Vypichu. Díky spolupráci s Domem dětí a mládeže, který fungování kluziště dlouhodobě zajišťuje, se stoupající ceny energií do nákladů výrazně nepromítnou a provoz se výrazně neprodraží. I proto v letošním roce Praha 6 nabídne bruslení pro veřejnost zdarma. Podobně je to i s vánočním osvětlením, které se rozzáří na více než třech stovkách sloupů veřejného osvětlení a světelné řetězy ozdobí přes šedesát stromů napříč městskou částí. I vzhledem k tomu, že osvětlení sestává z LED zářivek, nejsou náklady na osvětlení vysoké.

Související články