V Praze 6 přibudou nové ulice

Radní Prahy 6 doporučili pojmenování pro dvě nově budované komunikace v obytném komplexu Hanspaulka v Dejvicích.

Nové ulice, pokud návrh schválí ještě rada hlavního města, by se tak jmenovaly:

1/ Hanzelkova (dnes pracovně nazvaná Horní, resp. Průběžná). Ulice by tak byla pojmenovaná po cestovateli a publicistovi Ing.Jiřím Hanzelkovi, který dlouhá léta žil ve své vile v ulici Na Míčánce, do níž pojmenovávaná ulice ústí.

2/ Štiplova (dnes pracovně nazvaná Dolní). Ulice by se tak jmenovala po významném obyvateli ulice Na Míčance, profesoru Vysoké školy uměleckoprůmyslové, sochaři a skláři Karlu Štiplovi

3/ Pod Okrajem, tj. spojovací komunikace mezi Petřinami a Veleslavínem vycházející z křižovatky ulic Krásného a Na Okraji a ústící do ulice Pod Petřinami

Na základě žádosti společnosti, která zajišťuje inženýrskou činnost při realizaci Obytného komplexu Hanspaulka v Praze 6, projednala pracovní skupina pro místopis několik alternativních návrhů na pojmenování komunikací v rámci uvedené stavby. Dospěla k závěru, že stavebníkem předložené návrhy - Pod Míčánkou, Pod Hanspaulkou, Pod Šáreckou, Nad Kotlářkou - by nebyly v záplavě obdobných názvů v dané lokalitě přínosem pro orientaci a že by ulice měly nést jméno po významných obyvatelích Hanspaulky. V zájmu vyhledání optimálního pojmenování se pracovní skupina obrátila se žádostí o spolupráci na Občanské sdružení Hanspaulka. Z jím předložených návrhů pak jednomyslně schválila pojmenování po cestovateli a novináři Ing. Jiřím Hanzelkovi (24.12.1920 - 15.2.2003) a po dalším dlouholetém významném obyvateli ulice Na Míčánce, a to architektu prof. Karlu Štiplovi (1889-1972), profesoru Vysoké školy uměleckoprůmyslové, významném sochaři a skláři. Na Magistrátu hl.m.Prahy bylo ověřeno, že ulice s obdobným názvem dosud v Praze neexistují. Dcera a syn Ing. J. Hanzelky byli o návrhu informováni a souhlasí.

Pracovní skupina pro místopis Prahy 6 se také zabývala opakovanou žádostí místního občana pana Josefa Jůzy o pojmenování spojovací komunikace mezi Petřinami a Veleslavínem.Pan Jůza argumentuje zlepšením orientace v území při cestě z Petřin k Veleslavínskému nádraží a tramvajím.Pracovní skupina proto souhlasí s jejím pojmenováním s ohledem na její umístění názvem Pod Okrajem. Jde o jednu z původních cest spojujících Veleslavín s petřínskou plání, dnes má charakter širší parkové cesty s veřejným osvětlením a značenou cyklotrasou. Je zde zákaz vjezdu motorových vozidel s výjimkou dopravní obsluhy.

Související články

Neutěšený stav Hradčanského rozhraní je desítky let ostudou Prahy 6. Lepší budoucnost nyní Praha 6 společně s investorem hledá v participaci.  Pro nalezení vize rozvoje lokality Hradčanského rozhraní byla navržena metoda tzv. testovacího plánování.

Celý článek9. 5. 2024

Projekt byl zadán v roce 2022 na základě dohody investorů v území (provozovatelů) a městské části. Následně byla zadána studie, která měla za úkol zkoordinovat všechny záměry v území, zejména dopravního charakteru, navázat na studii hlavního města Baba 1932 a především nalézt dopravní řešení křižovatky Na Štáhlavce/ Matějská/ Šárecká, která byla dvakrát neúspěšně řešena v rámci projektu TSK – Rekonstrukce Šárecké ulice.

Celý článek26. 2. 2024