Soutěž na centrální náměstí Petřiny vyhrál návrh architekta Hlavatého

Představa o budoucí podobě centrálního náměstí na Petřinách získala konkrétnější obrysy. V rámci urbanisticko-architektonické soutěže odborná porota zvolila návrh architekta Josefa Hlavatého ze studia Hlavatí architekti.

Hlavní foto

Soutěž na řešení veřejného prostoru pro Sídliště Petřiny vznikla z požadavku městské části. Organizátorem soutěže byla společnost CPI Reality, v porotě za Prahu 6 zasedla radní pro strategický rozvoj Eva Smutná. „Snahou o komplexní ideové řešení daného prostoru reagujeme na fakt, že Petřinám citelně chybí centrální náměstí, ačkoliv zde již v souvislosti s prvotním budováním sídliště na přelomu 50. a 60. let minulého století bylo plánováno.  Vzhledem k tomu, že investor chystá zásadní přeměnu zdejšího dosluhujícího objektu, považuji vznik náměstí jako logickou součást nově plánovaného centra Petřin. Vycházíme tím vstříc i místním obyvatelům, kteří si v rámci participace přáli důstojný prostor, kde by se mohli společně potkávat a trávit zde svůj volný čas,“ vysvětluje radní Smutná.

Porota posuzovala šest soutěžních návrhů a jako nejlepší z nich vybrala koncept architekta Josefa Hlavatého. „Vítězný návrh svým minimalismem velice citlivě souzní s okolním prostředím, zároveň jej ale náležitě dotváří. Měl by tak vzniknout ucelený velkorysý prostor náměstí pro budoucí komunitní život. Vhodně také reaguje na dopravní situaci v lokalitě,“ přibližuje klíčové charakteristiky vítězného konceptu radní Smutná. Na druhém oceněném místě skončil návrh Davida Mareše, Heleny Holé a kolektivu, třetí oceněné místo obsadil Atelier A33. Všem účastníkům bude vyplacena odměna dle pravidel soutěže.   

Nově navržené náměstí by mělo přirozeně navazovat na projekt multifunkčního domu s byty, supermarketem a dalšími službami, které využijí dvě plná podlaží objektu. Projekt, za nímž rovněž stojí společnost CPI Reality a který vzniká mj. na základě konzultací s městskou částí, bude z velké části realizován na místě stávajícího, avšak zastaralého obchodního domu, jehož přeměna je v území více než žádoucí.

Vítězný návrh nyní investor zpracuje do dokumentace pro územní řízení, jehož zahájení se předpokládá letos na jaře.

Detailní výsledky urbanisticko-architektonické soutěže a veškeré podrobnosti k projektu naleznete zde: http://soutez-o-navrh.cz/petriny2021/  

Související články

Nesouhlasíme s Metropolitním plánem Prahy v jeho současné podobě, usnesli se dnes zastupitelé Prahy 6 na svém zasedání. Městské části vadí, že Metropolitní plán nezohledňuje naprostou většinu jejích zásadních připomínek. O revizi tohoto strategického dokumentu chce s jeho zpracovatelem – Institutem plánování a rozvoje hlavního města Prahy – znovu jednat.

Celý článek30. 6. 2022

Sedm ořešáků královských tvoří památné místo v Praze 6 věnované připomínce vypálení obce Lidice, od něhož letos uplyne 80 let. Stromy zde vyrostly z ořechů, které byly v létě 1942 posbírány přímo v nacisty obklíčených Lidicích. Přírodní památník na pomezí Vokovic a Veleslavína dnes otevřela městská část Praha 6.  

Celý článek9. 6. 2022