Setkání s občany k historii, současnosti a budoucnosti Parku Lázaro Cárdenase del Río

Dnešní park Lázaro Cárdenase del Río má relativně bohatou historii. Vznikl jako součást zeleného pásu Dejvic a Bubenče, na základě regulační studie z 20. let 20. století. Posléze byla východní část tohoto pásu přejmenována na Náměstí Interbrigády a v 70. letech minulého století se stala jakýmsi „odkladištěm“ jinde neumístěných soch a pomníků. Byly zde umístěny sochy Simona Bolívara a Benita Juáreze. A možná právě jejich existence dala následně podnět HMP přejmenovat v roce 2000 tuto východní část parku na Park Lázaro Cárdenase del Río.

Hlavní foto

V roce 2023 prošel park rekonstrukcí. Členění parku s jeho charakterem zůstalo zachováno. Rekonstrukce zahrnula rehabilitaci střední části parku, v rámci které došlo k úpravě odpočinkového parkového prostoru. Parter parku byl zkvalitněn upravenými parkovými cestami a zpevněnými plochami s novými povrchy a zatraktivněn vodními prvky – fontánami ve zpevněné ploše z dlažby a doplněným mobiliářem. Stavba zahrnovala stavební objekty, drobnou architekturu, zpevněné plochy či terénní úpravy. O minulosti, současnosti a budoucnosti parku bude s občany 19. března diskutovat radní pro Sport, kulturu a volný čas Jan Lacina.

Související články