Sedlec blíže velké proměně. Praha 6 zde chce tramvaj a novou školu

Zastupitelstvo městské části Praha 6 projednalo další postup ohledně rozvoje Sedlce, kde má v budoucnu vzniknout nová rezidenční čtvrť s veškerou občanskou vybaveností. V rámci chystaného projektu zde Praha 6 na svém území postaví novou školu. Zároveň se plánuje prodloužení tramvajové trati do Sedlce z Podbaby.

Hlavní foto

Rozvojové plány se v Sedlci týkají dvou území, jež od sebe odděluje Kamýcká ulice: jednak jde o „Starý Sedlec“ na severu, jednak o „Nový Sedlec“, jenž se nachází na jihu dotčené lokality.  V severní části – tedy ve Starém Sedlci – se nacházejí výrobní a skladové objekty, které by však měly být nahrazeny novými možnostmi bydlení. Rozvoj Nového Sedlce, který se vedle městské části Praha 6 dotýká také Lysolají a Suchdola, by měl přinést především široké spektrum občanské vybavenosti – ať už jde o zdravotní zařízení, vzdělávací a kulturní instituce, sportoviště nebo obchody a služby.

„Za velice důležité považujeme, aby v této nové obytné čtvrti měly rodiny dostatečnou kapacitu škol a školek. Zamýšlíme proto vybudování nové základní školy, která nabídne až 400 míst. Stavět by se měla souběžně s výstavbou v okolí a rádi bychom, aby na její vznik finančně přispělo hlavní město,“ přibližuje Jakub Stárek, místostarosta Prahy 6 pro územní rozvoj a veřejný prostor, konkrétní plány odsouhlasené Zastupitelstvem městské části Praha 6. Kromě toho by v Novém Sedlci měla vzniknout základní škola, jejímž zřizovatelem bude Suchdol. Dále se zde plánují tři mateřské školy, čtvrtá vznikne v Lysolajích. 

Zároveň je pro Nový i Starý Sedlec, včetně širšího navazujícího území, zpracovávána dopravní studie. Ta prověří možnosti efektivního napojení celé lokality na stávající dopravní infrastrukturu a zároveň její kapacitní možnosti. „Prioritou je pro nás prodloužení tramvajové trati z Podbaby přes Sedlec až do Suchdola. Tramvaj nahradí autobusy, které zásadně zatěžují ulici Podbabskou i Jugoslávských partyzánů. Od přesného vedení tramvajové trati přes Sedlec se pak odvíjí konkrétní rozvoj území, neboť na jednotlivé zastávky navazuje okolní zástavba, občanská vybavenost, ale i hlavní pěší trasy,“ přibližuje Eva Smutná, radní Prahy 6 pro strategický rozvoj.

Praha 6 se seznámila s pracovní verzí urbanistické studie Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy, jež zejména postihuje předpokládanou výstavbu v Novém Sedlci, ovšem s přesahem do Starého Sedlce. „Jižní a severní část Sedlce jsou z rozvojového hlediska provázané celky, proto jsme zadali jako podmínku, aby k nim studie takto přistupovala. Hlavní město by pak v tomto komplexním přístupu mělo pokračovat,“ říká Jakub Stárek a dodává: „Například pozemky ve Starém Sedlci vlastní tři developeři, přičemž o změnu územního plánu zde žádal každý samostatně. Chceme tedy, aby hlavní město zajistilo koordinaci změn územního plánu v této lokalitě. Stejně tak požadujeme, aby tyto změny byly v souladu s podkladovými studiemi pro Starý i Nový Sedlec a pražské zastupitelstvo je projednalo v rámci jednoho zasedání.“

Související články

Nesouhlasíme s Metropolitním plánem Prahy v jeho současné podobě, usnesli se dnes zastupitelé Prahy 6 na svém zasedání. Městské části vadí, že Metropolitní plán nezohledňuje naprostou většinu jejích zásadních připomínek. O revizi tohoto strategického dokumentu chce s jeho zpracovatelem – Institutem plánování a rozvoje hlavního města Prahy – znovu jednat.

Celý článek30. 6. 2022