Rekonstrukce uzavře Badeniho ulici pro tramvaje i auta

Dopravní podnik hl. m. Prahy společně s TSK zahájí v pondělí 15. května rekonstrukci tramvajové tratě v Badeniho ulici v úseku od křižovatky s ulicí Na Špejcharu po křižovatku s Chotkovou ulicí. Rekonstrukce tratě potrvá necelých sedm týdnů. Do pátku 30. června tak bude obousměrně přerušen provoz tramvají mezi Hradčanskou a Chotkovými sady.  Stavba ovlivní tramvajové linky 2, 12, 18, 20, 41 a 97, které budou jezdit po změněných trasách. Badeniho ulice bude obousměrně uzavřena také pro veškerou automobilovou dopravu.

Hlavní foto

V Badeniho ulici proběhnou od poloviny května 2023 dvě vzájemně úzce koordinované rekonstrukce – tramvajové tratě, kterou vlastními silami zrealizuje DPP a oprava vozovky včetně chodníků, které provede TSK. Vznikne nový ostrůvek naproti stávající zastávce Chotkovy sady pro směr z centra, na nějž se přemístí stejnojmenná zastávka ve směru do centra. Nová refýž bude plně bezbariérová. Zastávka z centra bude doplněna o prvky pro cestující s omezenou schopností orientace. Nové bude kolejové rozvětvení od Badeniho ulice směrem k ulici M. Horákové. „Po rekonstrukci tratě budou mít auta více prostoru pro bezpečný průjezd kolem tramvají, mělo by díky tomu ubýt i kolizních situací,“ vysvětluje Jan Šurovský, člen představenstva a technický ředitel DPP – Povrch a dodává: „Obnovíme také refýž a zastávku Chotkovy sady ve směru do centra, kde bývala v minulosti, tj. naproti stávající zastávce z centra. Odbouráme tak nebezpečné nastupování a vystupování cestujících z/do vozovky ve stávajícím umístění.“

 TSK naváže na práce DPP a zrekonstruuje chodníky a vozovky v Badeniho ulici v úseku od křižovatky s ulicí Na Špejcharu po křižovatku s Chotkovou ulicí, včetně křižovatek s ulicemi Mickiewiczova, Gogolova a Na Baště sv. Tomáše. Stávající žulové kostky v jízdných pruzích pro auta nahradí asfaltový povrch, díky čemuž dojde v oblasti ke snížení hluku. Žulová dlažba zůstane pouze v křižovatce ulic Badeniho s Mickiewiczovou, Gogolovou a Na Baště sv. Tomáše. Vydlážděný bude také svršek tramvajové tratě. Chodníky budou vydlážděny tzv. pražskou mozaikou. Součástí stavby TSK je také rekonstrukce odvodnění (uličních vpustí) a přeložky stožárů veřejného osvětlení. Po zprovoznění tramvajové tratě bude TSK v období od 1. července do 31. srpna 2023 pokračovat poslední etapou stavebních prací v oblasti křižovatky Badeniho a Chotkovy ulice za plného provozu tramvají, ale nadále bez automobilové dopravy.

 DOPRAVNÍ OPATŘENÍ

Z neděle 14. května na pondělí 15. května do pátku 30. června 2023 do cca půlnoci obousměrně přerušen provoz tramvají v úseku Hradčanská – Chotkovy sady.

 Změny tras tramvajových linek

·       Linky 2 a 97 jsou v úseku Vozovna Střešovice – Malostranská odkloněny přes zastávky Pražský hrad a Královský letohrádek.

·       Linka 12 je v úseku Strossmayerovo náměstí – Malostranská odkloněna přes zastávku Čechův most.

·       Linky 18 a 20 jsou v úseku Vítězné náměstí – Malostranská odkloněny přes zastávky Prašný most, Pražský hrad a Královský letohrádek.

·       Historická linka 41 je, v uvedeném směru, v úseku Vozovna Střešovice – Sparta odkloněna přes zastávky Prašný most a Hradčanská.

 Náhradní autobusová doprava není zavedena. Provoz tramvají v ulicích Milady Horákové (mezi Hradčanskou a Letnou) a Chotkově (mezi Malostranskou a Pražským hradem) nebude rekonstrukcí tramvajové trati v Badeniho ulici nijak omezen.

 Omezení pro automobilovou dopravu

Po celou dobu rekonstrukce tramvajové tratě a povrchů vozovek je Badeniho ulice obousměrně uzavřena pro veškerou automobilovou dopravu v úseku od křižovatky Na Špejcharu po křižovatku s Mickiewiczovou resp. Gogolovou ulicí.

Více info ZDE

 

Související články

Rada městské části nedávno schválila nová pravidla pro vydávání souhlasu k vjezdu motorových vozidel do vybraných lokalit na jejím území. Konkrétně se jedná o vytipované vnitrobloky, kde v současné době dochází k porušování pravidel nejen pro parkování, ale dochází zde i ke znečišťování prostředí a k poškozování místní zeleně.

Celý článek 3. 7. 2024