Radnice opět nabízí dotace

Během dubna mohou organizátoři nejrůznějších akcí žádat o dotace na podporu kultury, sportu a volného času.

Hlavní foto

Šestka kulturní II
Radnice opět vyhlašuje dotační program Kultura II – 2024. Žádosti lze podávat od 2. do 14. dubna. Peníze jsou určené na podporu divadla, hudby, tance a neverbálního umění, výtvarného umění a fotografie, literární tvorby, audiovizuálního umění a nových médií a třeba také na podporu hudebních klubů, kin či kulturních center. V rozpočtu jsou na ně vyčleněny 2 000 000 korun. Jeden žadatel se může přihlásit až třikrát, celková požadovaná částka ale nesmí přesáhnout 300 000 korun na jeden projekt. Grant může pokrýt náklady na akci maximálně z 90 procent.

Jednorázové sportovní a volnočasové aktivity II
Jeden milion korun je určený na podporu jednorázových sportovních a volnočasových aktivit, které se budou konat od 1. července do 31. prosince. O finanční podporu je ale třeba žádat mezi 29. březnem a 21. dubnem. Cílem programu je rozšířit stávající nabídku sportovních a volnočasových akcí nebo iniciovat nové, aby lidé v Praze 6 mohli smysluplně strávit volný čas, rozvíjet svůj talent a schopnosti, vybudovat si kladný vztah ke sportu a něco dobrého udělat pro své zdraví a zdravý životní styl. Z toho programu lze také čerpat podporu na komunitní a sousedské akce. Minimální výše přidělené dotace je 10 000 korun, maximální 200 000 korun na projekt.

Soutěže a běhy II
Tento program je určený na podporu jednodenních i vícedenních turnajů, závodů, běhů, pohárů a podobných akcí, které se budou konat v druhé polovině letošního roku. Minimální hranice na jeden projekt je stanovena na 10 000 korun, maximální u soutěží na 40 000, u běhů na 30 000 korun.
Celková částka vyčleněná na tyto granty činí 850 000 korun. Žádost je třeba podat od 29. března do 21. dubna.

Podpora sportovní identity II
Cílem a prioritou programu je podpora sportovních klubů, které reprezentují Prahu 6 na vrcholové úrovni ve vybraných sportovních odvětvích, kterými jsou fotbal, atletika, florbal a volejbal, a přispívají tak dobrému jménu Prahy 6. Zároveň musejí kluby poskytovat kvalitní podmínky pro tělesný a duševní rozvoj dětí a mládeže. Z částky 5 000 000 korun je určeno na fotbal 1,75 milionu, atletiku 1,25 a florbal 1,125 milionu a na volejbal 875 tisíc korun. Až 500 000 korun je nově připraveno jako prémie pro projekt, který předloží žadatelé z jiných sportovních odvětví. Žádost je třeba podat od 29. března do 21. dubna.

Kompletní informace ZDE

Související články