První sportoviště pro seniory je v Praze 6

Sportoviště pro seniory, které v současné době nemá v Praze ani v České republice obdoby, se v těchto dnech dokončuje v Praze 6 ve vnitrobloku mezi ulicemi Na Petřinách, Peštukova a Čílova.
Hlavní foto

Je zde soustředěno celkem 10 posilovacích strojů, které jsou určeny k aktivnímu odpočinku všech, kterým záleží na zdravém životním stylu.

„Hra je prospěšná pro každou věkovou kategorii. Velký význam má zejména pro lidi v pokročilejším věku, kdy je aktivní životní styl důležitý pro delší a zdravější život. Zapojení hry do rekreačních aktivit pro dospělé pomáhá nejen utužovat zdraví, ale přináší i společenskou stránku a zábavu,“ domnívá se starosta Prahy 6 Tomáš Chalupa.

Jednotlivé stroje umožňují jak kondiční tak i posilovací cvičení. Při pravidelném používání sportovního vybavení na tomto sportovišti dojde ke zlepšení koordinace a motoriky, k posílení a protažení jednotlivých svalových skupin. Na většině strojů je možné cvičení ve spolupráci s partnerem, ale je možné i individuální cvičení. Každý stroj je vybaven srozumitelným piktogramem, který popisuje způsob cvičení na daném prvku. Sportoviště je určeno pro mládež a starší věkové kategorie.

Jednotlivé stroje jsou propojeny nově zbudovanými cestičkami, okolo každého stroje je zpevněná přístupová plocha. Budou zde nové lavičky a odpadkové koše. V rámci rekonstrukce vnitrobloku byly provedeny i terénní úpravy, při kterých bylo navezeno 35 metrů kubických ornice. Celá plocha vnitrobloku bude ještě nově oseta trávou. V rámci projektu se zde budou dosazovat nové stromy a keře. Sportoviště bude v příštím roce doplněno pítkem.

Celková cena projektu je 4,3 milionu korun. Součástí vybudování sportoviště je i rekonstrukce přístupového chodníku od ulice Čílova, která začne do 2 týdnů a měla by být dokončena ještě v tomto roce.

Posilovací prvky na sportovišti

Mini Ski

– slouží k procvičování a posilování boků

Sit up

– posiluje břišní a zádové svaly

Health Walker

– protažení a posílení svalů dolních končetin

Pull Down Challenger

– posiluje svaly horních končetin, ramena a paže

Leg Stretch

– protahování dolních končetin

Power Push

– posílení prsních a pažních svalů

Parallel Rails

– slouží k posílení bicepsů a tricepsů

Push Hands

– posiluje ramena a paže

Handle Boat

– posílení svaly horních končetin, zad a břicha

Související články

Dnešní park Lázaro Cárdenase del Río má relativně bohatou historii. Vznikl jako součást zeleného pásu Dejvic a Bubenče, na základě regulační studie z 20. let 20. století. Posléze byla východní část tohoto pásu přejmenována na Náměstí Interbrigády a v 70. letech minulého století se stala jakýmsi „odkladištěm“ jinde neumístěných soch a pomníků. Byly zde umístěny sochy Simona Bolívara a Benita Juáreze. A možná právě jejich existence dala následně podnět HMP přejmenovat v roce 2000 tuto východní část parku na Park Lázaro Cárdenase del Río.

Celý článek15. 3. 2024