Proč teče z kohoutku čistá voda

Hospodářská komora hlavního města Prahy vyškolila další soukromé firmy v oboru poskytování zážitkové turistiky. Do projektu Praha technická se připojila a své pracovníky nechala vyškolit už téměř dvacítka společností, které chtějí své výrobky nebo služby prezentovat Pražanům a turistům vtipným a zároveň poučným způsobem.
Hlavní foto

Mezi těmi, kdo se rozhodl složit „zkoušky" z poskytování zážitků je i Ekotechnické muzeum v Bubenči. Ekotechnické muzeum se chystá Pražany či turisty zábavným a zároveň i poučným způsobem seznámit s moderní i historickou technologií úpravy odpadních vod. Tento nevšední program je určen pro všechny, které zajímá, jak je možné, že nám z kohoutku teče čistá voda a kdo, kde a jak ji předtím vyčistí...

Muzeum kvůli tomu hodlá znovu zprovoznit a dostavět Malodráhu v Tróji, která kdysi sloužila k odvážení zachycených nečistot z kanalizační čistírny v Bubenči na Císařský ostrov. Nově spuštěná Malodráha umožní exkurzím prohlídku všech tří čistíren - staré, stávající i nové, která se teprve buduje. Návštěvníci budou moci oba areály vidět v doprovodu průvodce, aniž by vkročili do hygienicky rizikového provozu. Zároveň přitom vznikne ekologicky čisté dopravní spojení v rámci tzv. Trojské karty (společ. vstup do ZOO, Botanické zahrady a Trojského zámku) mezi lávkou pro pěší na Císařském ostrově a Ekotechnickým muzeem. „Bude tu i návaznost na lodní dopravu v přístavišti ZOO a na vlak a autobusovou linku MHD č. 131 u nádraží ČD v Bubenči.

Z trati, položené na temeni povodňové hráze ostrova, se otevírají neobvyklé pohledy nejen na Ústřední čistírnu odpadních vod, ale i na Pražský hrad, Dejvice, zříceninu Baba, podbabské zdymadlo s hydroelektrárnou, vltavské peřeje a mlýn v Tróji, Zoologickou zahradu a Trojský zámek," říká autor záměru Ing. Jan Palas z Ekotechnického muzea.

Přibývají další zájemci
Projekt Praha technická je zaměřen na školení významných pražských společností v provozování zážitkové turistiky v oblasti technických a technologických památek v Praze. Doposud byli takto vyškoleni pracovníci například z Kolektorů Praha, a.s., Dopravního podniku hl.m. Prahy a.s., Pražských vodovodů a kanalizací. Kromě Ekotechnického muzea se nyní školí i zaměstnanci Národního muzea, Muzea hl. m. Prahy a Českých drah, a.s. a dalších. Projekt Vzdělávání v zážitkové turistice je spolufinancován Evropským sociálním fondem, do rozpočtu přispěl i Magistrát hl. m. Prahy. Kurzy jsou tudíž pro všechny zdarma.

Související články