Přidejte si svou akci na web Prahy 6 sami

Pokud chystáte zajímavou akci v Praze 6 a chcete, aby na ni přišli i další lidé, můžete ji umístit na tyto webové stránky.

Zatímco doposud se muselo vše zařizovat přes pracovníky úřadu, nyní každý může zadat informaci o akci v Praze 6 na internet sám.

Stačí vyplnit k tomu určený formulář na webových stránkách.

Navíc je možné přidat obrázek či plakát. Během pár hodin bude akce vyhodnocena pracovníkem, který má na starosti internetové stránky, a bude-li akce splňovat podmínky, následně ji přidá - potvrdí její publikování do kalendáře akcí na www.praha6.cz.

Akce, které budou publikovány na stránkách městské části:
- akce pořádané či spolupořádané městskou částí
- akce, na kterou převzala záštitu městská část nebo starosta
- akce, na kterou městská část přispívá formou grantu či přímo z rozpočtu
- akce pořádané organizacemi zřízenými městskou částí

V žádném případě tento modul neslouží k prezentaci komerčních či politických aktivit a sdělení, akcí konaných v rozporu se zákonem či dobrými mravy apod.

Související články