Přehlednější přecházení před školami a v křižovatkách

Na základě požadavku Prahy 6 aktuálně dokončuje Technická správa komunikací realizaci stavebního zpomalovacího prahu a přisvětlení přechodů pro chodce v blízkosti základní školy Pod Marjánkou.

Hlavní foto

Nová úprava zpomalí projíždějící auta namísto neestetických a hlučných montovaných prvků a místo zpřehlední zejména ve prospěch viditelnosti dětí. Práce na zvyšování bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích probíhají v rámci programu BESIP hl. m. Prahy.

Letos bude ještě, dle příslibu města, provedeno zvýšení bezpečnosti pěších v místech chodecky velmi frekventované křižovatky Dejvická–Eliášova. Rekonstrukce a zkrácení délky přechodu pro chodce se po mnoha letech složitého projednávání dočkají také na Dlabačově, kde bude upraven přechod v úrovni ulic StrahovskáDiskařská.

V oblasti bezpečnosti silničního provozu připravujeme velké množství dalších důležitých projektů, momentálně intenzivně jednáme např. o situaci před školou Na Dlouhém lánu. Zaměřujeme se hlavně na okolí školských zařízení, která aktuálně formou auditu posuzují specialisté z Fakulty dopravní ČVUT,“ říká Jiří Lála, místostarosta pro dopravu.

Foto: TSK a.s.

Související články