Praha 6 se ujala koordinace dopravních staveb a staveb vybavenosti v prostoru Baba centrum

Projekt byl zadán v roce 2022 na základě dohody investorů v území (provozovatelů) a městské části. Následně byla zadána studie, která měla za úkol zkoordinovat všechny záměry v území, zejména dopravního charakteru, navázat na studii hlavního města Baba 1932 a především nalézt dopravní řešení křižovatky Na Štáhlavce/ Matějská/ Šárecká, která byla dvakrát neúspěšně řešena v rámci projektu TSK – Rekonstrukce Šárecké ulice.

Hlavní foto

Hlavním cílem je sjednocení zájmů obce a investorů v místě i ve vazbě na dopravní obslužnost, jelikož se jedná o mix soukromých a obecních pozemků. „Studie byla připravena ve spolupráci s památkáři a má vytvořit nové pojetí přístupového místa do lokality funkcionalistických vil Baba 1932," říká starosta městské části Praha 6 Jakub Stárek.

Tato oblast si zachovala podobu 70. let minulého století, průběžně jen chátrala a nezareagovala na současné potřeby. Zároveň se zde v současné době sešlo několik dopravních záměrů (TSK, DPP, OPP MHMP a MČ Praha 6), které bylo nezbytné vzájemně koordinovat a to prostorově i časově. Přitom se přihlíželo i na současné nedostatky (nepřipojení usedlosti Kodymka, neřešení návštěvnických parkovacích ploch pro restauraci U Matěje a dopravní napojení ulice Starého i Nathanaelky) s cílem dosáhnout vzájemné koordinace a funkčnosti.

Obecně se jedná o dosti neutěšenou část Baby. Velké asfaltové plochy způsobují v létě zbytečné prohřívání vzduchu, zcela chybí stromy, najdeme zde pouze jedovaté tisy, zcela chybí vodní prvky… „Lokalita není dotvořena, chybí místo pro setkávání, nefunguje doprava a vzhled stávající prodejny Alberta do lokality v blízkosti funkcionalistických vil a kostela u Matěje nezapadá,“ říká místostarosta městské části Praha 6 Václav Kožený.

V rámci této studie řeší architekt i vlastní podobu nákupního centra, která byla nutná pro stanovení základních regulačních limit, konkrétní podoba nákupního centra bude předmětem dalšího stupně dokumentace investora. Na straně obce zůstane zajištění dokumentace a realizace výše zmíněných dopravních staveb.

V budoucnu by tak například usedlost Kodymka a restaurace Na staré faře díky kruhovému objezdu získala po padesáti letech znovu normální, regulérní, rovnoprávné dopravní napojení. Tvarováním křižovatky se vrátí důstojnější předprostor restauraci Na staré faře, což bude „drobná reminiscence“ na původní rybníček, který se v tomto prostoru dříve nacházel.

BABA_Centrum_STU.pdf

Textová část.pdf

 

Související články

Neutěšený stav Hradčanského rozhraní je desítky let ostudou Prahy 6. Lepší budoucnost nyní Praha 6 společně s investorem hledá v participaci.  Pro nalezení vize rozvoje lokality Hradčanského rozhraní byla navržena metoda tzv. testovacího plánování.

Celý článek9. 5. 2024