Praha 6 s Hospodářskou komorou ČR chtějí zamezit divokému rozkopávání chodníků

Městská část Praha 6 připravuje společné memorandum s Hospodářskou komorou ČR ohledně koordinovaných změn v budování a správě elektronických komunikací. Cílem je zamezit nepřiměřeným zásahům do veřejného prostoru v důsledku nesystematického ukládání podzemních kabelových sítí. Praha 6 také poskytne svůj geoportál k oznamování jednotlivých projektů a jejich vzájemné koordinaci.

Hlavní foto

„Chceme zabránit současnému stavu, kdy si jednotliví poskytovatelé elektronických služeb vytvářejí vlastní infrastrukturu bez provázání a konzultací s dalšími subjekty, včetně veřejné samosprávy. Kvůli výměně podzemních kabelů nebo vytváření nových kabelových cest mnohdy dochází k divokému rozkopávání chodníků na úkor veřejného prostoru a veřejného majetku. Preferujeme systematický přístup, kdy spolu budou všechny zainteresované strany komunikovat a hledat společná řešení,“ vysvětluje Jakub Stárek, místostarosta Prahy 6 pro územní rozvoj a veřejný prostor.

Praha 6 v tomto nachází společnou řeč s Hospodářskou komorou ČR, konkrétně se Sekcí IT a telekomunikací, s níž pracuje na vytvoření společného memoranda. „Jde o první krok k tomu, abychom cíleně oslovili poskytovatele elektronických služeb a mohli vzájemně koordinovat výstavbu v místech, kde se překrývají zamýšlené projekty. K debatě samozřejmě přizveme i zástupce pražského magistrátu, potažmo Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy,“ doplňuje místostarosta Stárek.

„Na základě dohody s Prahou 6 hodláme působit jako konzultační místo pro řešení otázek spojených s výstavbou sítí elektronických komunikací. Tuto problematiku jsme připraveni komunikovat směrem ke svým členům, zpracovávat jednotlivé podněty a diskusní příspěvky, vyhodnocovat je a navrhovat komplexní řešení,“ říká Jakub Rejzek, člen Sekce IT a telekomunikací Hospodářské komory ČR, vedoucí pracovní skupiny Koordinace staveb.

Platformou usnadňující vzájemnou koordinaci bude Geoportál Prahy 6 (pozor, Geoportál nelze otevřít v Internet Explorer, použijte jiný prohlížeč). Investoři a společnosti plánující budování elektronických komunikací zde budou moci oznamovat své projekty, a to minimálně šedesát dní před podáním žádosti o územní rozhodnutí či souhlas. Obdobně zde i městská část Praha 6 bude zveřejňovat informace o vlastních plánovaných investicích, jež se dotýkají veřejného prostoru. Investoři do elektronických komunikací, případně i další investoři tak prostřednictvím šestkového geoportálu budou moci koordinovat přípravu svých projektů společně s městskou částí.

Související články

Území Nového Sedlce je jednou z nejvýznamnějších rozvojových ploch na okraji Prahy. Cílem města je, aby zde vznikla fungující čtvrť v souvislosti s plánovaným prodloužením tramvajové trati z Podbaby do Suchdola. To vyžaduje změnu územního plánu a koncepci, podle které se území bude dále rozvíjet.

Celý článek5. 10. 2023