Praha 6 pokračuje v rekonstrukcích chodníků

Praha 6 se i letos rozhodla v rámci zvyšování úrovně kvality povrchu komunikací na svém území vyčlenit ve svém rozpočtu prostředky (16 mil. Kč) na opravy povrchů chodníků.

Hlavní foto

V letošním roce budou především dokončovány opravy zahájené v minulém roce, nicméně v koordinaci s opravami inženýrských sítí budou také zahájeny stavby nové. Opravy budou probíhat na následujících místech:

  • Bachmačské nám. – proběhne dokončení celkové opravy náměstí
  • Za Strahovem – opravy v památkové zóně Tejnka budou završeny rekonstrukcí opěrné zdi a úpravou nároží s posezením a zelení na křižovatce s ulicí Nad Tejnkou
  • Jenečská – po opravách inženýrských sítí je připravena realizace I.etapy celkové opravy komunikace v úseku Hostouňská – Libocká
  • Nad hradním vodojemem – v návaznosti na dokončení rekonstrukce kanalizace bude zahájena realizace celkové opravy ulice od křižovatky s ulicí Na Petřinách směrem k Müllerově vile
  • Terronská – celková oprava komunikace bude završena úsekem Albánská – Čínská a následně náměstím Svobody, kde bude kromě rekonstrukce povrchů zřízena nová světelná signalizace

Chodníkový program (tj. rekonstrukce povrchů chodníků) v Praze 6 běží už desátý rok. Na začátku prošli pracovníci odboru dopravy všech 710 ulic Prahy 6 a oznámkovali je jako ve škole. Vyšlo, že opravu bude potřebovat zhruba dvě stě ulic. Logicky se začalo ulicemi, které dostaly „nedostatečnou". Za deset let radnice opravila sto deset ulic. Tempo oprav je tím snadno spočitatelné. Nyní přicházejí na řadu ulice, které mají mnohem složitější zasíťování a zároveň má Praha 6 úspornější rozpočet, proto se tempo zpomaluje. Aby se předešlo věčnému flikování, dělá radnice totiž nové povrchy chodníků až nakonec, kdy mají už práci v zemi definitivně hotovou síťaři.

Související články

Území Nového Sedlce je jednou z nejvýznamnějších rozvojových ploch na okraji Prahy. Cílem města je, aby zde vznikla fungující čtvrť v souvislosti s plánovaným prodloužením tramvajové trati z Podbaby do Suchdola. To vyžaduje změnu územního plánu a koncepci, podle které se území bude dále rozvíjet.

Celý článek5. 10. 2023