Praha 6 odmítla záměr v Šáreckém údolí. Stárek: „Není v souladu s pravidly Prahy 6 pro rozvoj Šáreckého údolí“

Zastupitelé Prahy 6 nesouhlasí se záměrem soukromého podnikatele, který plánuje v Šáreckém údolí vybudovat sportovně rekreační resort. Jeho projekt je v rozporu s přijatou územní studií, která slouží jako podklad o rozhodování o území. Praha 6 nyní proti záměru uplatní námitky. 

Hlavní foto

„Přijaté usnesení jednoznačně vymezilo pozici městské části. Záměr umístění sportovně-rekreačního areálu nazývaného Jeseter resort odmítáme, protože chceme naplnit požadavky v minulosti akceptované územní studie. Stavíme se na stranu našich občanů a místního spolku, kteří proti projektu také podávají námitky,“ říká starosta Prahy 6 Jakub Stárek.

„Lidé, kteří na šestce vyrostli, vnímají území bývalého koupaliště v Tiché Šárce jako prostor, který byl historicky určen k rekreaci veřejnosti. Tomu odpovídá platný územní plán i očekávání městské části od budoucího využití. Navrhovaný projekt je z našeho pohledu v zásadním rozporu s územním plánem i s oprávněným očekáváním veřejnosti,“ doplňuje statutární místostarosta Petr Prokop.

„Negativní stanovisko je v této věci samozřejmostí, projekt tohoto typu do území Šáreckého údolí nepatří,” dodává místostarostka Mariana Čapková.

Sportovní rezort by měl vzniknout v místě bývalého koupaliště a usedlosti Rakařka v Šáreckém údolí. Záměr sestává z 6 jednotek 2+KK ve 3 objektech a z hlavního objektu s recepcí, restaurací a čtyřmi apartmány. Součástí areálu má být jezírko pro sportovní rybolov. Majitelem pozemku je ruský podnikatel Alexej Zacharov.  Projekt v minulosti získal celkem 14 kladných posouzení různých orgánů jak z magistrátu hl. města, tak následně od Prahy 6.  „Situace se od té doby změnila. Mimo jiné v souvislosti s ruskou agresí na Ukrajině,“ komentuje rozhodnutí šestkových zastupitelů starosta Stárek. Dopisem proto oslovil ministra zahraničních věcí Jana Lipavského s žádostí o informace, zda podnikatel Zacharov nefiguruje na sankčním seznamu či zda by tam měl být zařazen.

Také územní studii pro Šárecké údolí projednávalo zastupitelstvo Prahy 6 v září 2021 poté, co projekt resortu postupně získával povolení dotčených orgánů – potvrzení magistrátu, že je v souladu s územním plánem, nebo souhlasy z pohledu ochrany životního prostředí. Souhlasná stanoviska z Prahy 6 přicházela v rámci mantinelů určených předchozími stanovisky hlavního města.

Praha 6 nyní k záměru Jeseter resortu mimo jiné namítá, že jde o rozpor s územně plánovací dokumentací, upozorňuje i na vady závazného stanoviska orgánu ochrany životního prostředí. Projekt také odporuje záměru s obecnými požadavky na využívání území. Informace o dalším postupu bude projednávat zastupitelstvo 17. dubna.

Související články

Vítězem mezinárodní architektonické soutěže na dostavbu 4. kvadrantu Vítězného náměstí se stal společný návrh holandské kanceláře Benthem Crouwel Architects a českého studia OVA. Projekt na dostavbu jednoho z nejvýznamnějších pražských náměstí navazuje na původní hodnoty urbanistické koncepce Dejvic od Antonína Engela. Investor s vítězem již podepsal smlouvu na přípravu projektu.

Celý článek19. 9. 2023