Praha 6 odmítla Metropolitní plán

Nesouhlasíme s Metropolitním plánem Prahy v jeho současné podobě, usnesli se dnes zastupitelé Prahy 6 na svém zasedání. Městské části vadí, že Metropolitní plán nezohledňuje naprostou většinu jejích zásadních připomínek. O revizi tohoto strategického dokumentu chce s jeho zpracovatelem – Institutem plánování a rozvoje hlavního města Prahy – znovu jednat.

Hlavní foto

„V rámci předešlého jednání jsme vůči Metropolitnímu plánu vznesli celkem 204 zásadních připomínek. Dvě třetiny z nich zpracovatel nepřijal, přitom šlo o připomínky závažného charakteru. Za takové konstelace, kdy je v projednávání Metropolitního plánu městská část víceméně na druhé koleji, ačkoliv má nejlepší povědomí o situaci v dotčených lokalitách, je pro nás Metropolitní plán nepřijatelný,“ říká starosta Prahy 6 Ondřej Kolář.

„Cítíme odpovědnost za vyvážený a udržitelný rozvoj městské části a za prostředí a podmínky, v jakých v Praze 6 lidé žijí. Nemůžeme tedy souhlasit s mnohými parametry Metropolitního plánu, které by výhledově městské části jen ztěžovaly situaci,“ říká Jakub Stárek, místostarosta Prahy 6 pro územní rozvoj a veřejný prostor. „Praha 6 je například dlouhodobě přetížena tranzitní dopravou, která na povrchu způsobuje hluk a představuje přímou zátěž pro životní prostředí. Metropolitní plán přitom pracuje s vybudováním tzv. Břevnovské radiály ve formě, jež přivede dopravu na Vypich a zde ji vpustí do současného, už tak velmi intenzivního provozu. To nemůžeme akceptovat. Naší zcela zásadní podmínkou je, jak ostatně bylo dohodnuto již v minulosti, zahloubení Břevnovské radiály po celé její délce, tedy i od Vypichu na Malovanku,“ připojuje místostarosta Stárek konkrétní příklad.

Městská část také upřednostňuje, aby zůstala zachována územní rezerva pro případné prodloužení trasy metra „A“ směrem na Letiště Václava Havla Praha nebo územní rezerva pro tramvajovou trať Vypich – Petřiny. Návrh Metropolitního plánu s těmito dopravními variantami nyní nepočítá. Podobně Praha 6 požaduje výchozí podmínky pro budování občanské vybavenosti v lokalitách předpokládaného zahuštění. 

Podle Prahy 6 by se Metropolitní plán měl vrátit do fáze „společného jednání“ s městskými částmi. K němu došlo v roce 2018, kdy Praha 6 uplatnila celkem 678 připomínek, z toho 204 připomínek bylo zásadních. Již v této fázi Praha 6 přizvala k připomínkování Metropolitního plánu občanské spolky sdružené do iniciativy „Společně pro Šestku“. Současné „veřejné projednání“ má být posledním krokem před závěrečným projednáním Metropolitního plánu v orgánech hlavního města.

 

Výběr zásadních připomínek městské části Praha 6 k Metropolitnímu plánu Prahy

-      Břevnovská radiála není zanesena v celé své délce tak, jak byla již historicky dohodnuta. V rámci Metropolitního plánu Břevnovská radiála končí na Vypichu a dále ve směru do centra se „kryje“ s Patočkovou ulicí, a to bez vlastního podpovrchového vedení. Realizace Břevnovské radiály, zahloubené v celém jejím průběhu, je přitom zásadní prioritou městské části Praha 6. Návrh plně zahloubené radiály také obsahují nadřazené a již dříve vytvořené Zásady územního rozvoje, které nejsou „městským“, nýbrž „krajským“ rozvojovým plánem. Městská část Praha 6 tak zásadně odmítá stav, kdy by byla Břevnovská radiála realizována v úseku od mimoúrovňové křižovatky Řepy na Vypich a dále by trasa vedla povrchově Patočkovou ulicí, což je stav čitelný z grafické části návrhu Metropolitního plánu.

-      Metropolitní plán nepřináší žádné řešení dopravních opatření k ochraně centra Dejvic a Bubenče před automobilovou dopravou. Neakceptuje původní řešení komunikačního propojení Evropská – Podbaba (navazující na komunikační řešení Evropská – Svatovítská), které bylo zahrnuto do předchozí územně plánovací dokumentace. Praha 6 má variantní studii na toto řešení, v Metropolitním plánu však není koridor zanesen ani jako výhledový.

-      Stanice metra Nemocnice Motol by z pohledu Prahy 6 neměla být stanicí konečnou, zvláště když ostatní linky metra jsou protaženy až k obvodu Prahy. Městská část Praha 6 podporuje původní (dosud platný) záměr protažení metra na Letiště Václava Havla Praha, s jeho vypuštěním lze souhlasit jedině až po realizaci železnice na letiště. Zároveň byl projednáván i záměr prodloužení metra „A“ přes Řepy do Zličína, jímž se rovněž Metropolitní plán nezabývá. Vedle toho je do výhledu zanesena stopa okružního metra „O“, které v žádných výhledech dosud nefiguruje a neexistuje jediná studie či podklad pro jeho zanesení do Metropolitního plánu (na rozdíl od prodloužení metra „A“, které je zaneseno jako rezerva v platném Územním plánu).

-      Praha 6 požaduje územní rezervu pro tramvajovou trať Vypich – Petřiny, která je klíčová pro Břevnov z hlediska napojení na metro „A“ (stanice Petřiny). Propojení těchto slepých větví pomůže také dopravně obsloužit Bílou horu. Společně s navrhovanou tramvajovou tratí Vypich – Motol vytvoří nové plně elektrifikované propojení Prahy 5 a Prahy 6 (Na Petřinách – Bělohorská – Plzeňská). Tangenciální propojení tramvajových tratí je provozně výhodné.

-      Lokalita Papírenská je území deseti menších historických fabrik v různém stavebním stavu, oddělených tělesem severní dráhy železnice od obytného území Bubenče. Ambice této lokality spočívají v oblasti kultury, vzdělání, vědy, výzkumu či drobné výroby. Přesto je v Metropolitním plánu tato lokalita stabilizována jako transformačně obytná lokalita bez požadavků na občanskou vybavenost. Toto je zásadní nepochopení významu místa a jeho úlohy v kontextu městské čtvrti.

-              Zahušťování jako jeden z principů Metropolitního plánu se adekvátně nepromítá do dimenzace veřejné občanské vybavenosti. Není dostatečně zohledněn stávající stav, ani případné zahušťování do budoucna.

Související články

Území Nového Sedlce je jednou z nejvýznamnějších rozvojových ploch na okraji Prahy. Cílem města je, aby zde vznikla fungující čtvrť v souvislosti s plánovaným prodloužením tramvajové trati z Podbaby do Suchdola. To vyžaduje změnu územního plánu a koncepci, podle které se území bude dále rozvíjet.

Celý článek5. 10. 2023

Vítězem mezinárodní architektonické soutěže na dostavbu 4. kvadrantu Vítězného náměstí se stal společný návrh holandské kanceláře Benthem Crouwel Architects a českého studia OVA. Projekt na dostavbu jednoho z nejvýznamnějších pražských náměstí navazuje na původní hodnoty urbanistické koncepce Dejvic od Antonína Engela. Investor s vítězem již podepsal smlouvu na přípravu projektu.

Celý článek19. 9. 2023