Praha 6 nesouhlasí s výstavbou polyfunkčního objektu na Břevnově

Městská část Praha 6 vydala negativní stanovisko k výstavbě polyfunkčního domu mezi břevnovskými ulicemi Junácká a Kolátorova. Soukromý investor tuto novostavbu zamýšlí jako komunitní centrum a hodlá ji včlenit mezi místní dětské hřiště a bytový dům. Proti projektu se peticí ohradili i obyvatelé Břevnova.

Hlavní foto

Zásadní nesouhlas s investičním záměrem vydal za Prahu 6 Odbor územního rozvoje Úřadu městské části Praha 6. Důvodem je, že pozemek, kde investor zamýšlí svůj projekt, není vhodný k umístění stavby – jednak svou polohou a vztahem k přilehlému bytovému domu Junácká 7, jednak s ohledem na již dotvořenou zástavbu sídliště na Břevnově. Odbor územního rozvoje taktéž nesouhlasí, aby zde bylo využito podmínečné přípustné funkce dle územního plánu pro veřejné stravování, zařízení pro neorganizovaný sport, kulturní zařízení apod. Podle stanoviska příslušného odboru tím může dojít ke snížení kvality prostředí a pohody bydlení v dané lokalitě.  

Vzhledem k tomu, že zamýšlený projekt je částečně umístěn na pozemcích městské části, zabýval se danou věcí i Odbor správy majetku Úřadu městské části Praha 6. Také tento odbor se ze stejných důvodů k projektu vyjádřil negativně.

Za peticí proti novému polyfunkčnímu domu na Břevnově stojí občanský spolek „Sousedé pomáhají“. Podle něj je novostavba, jež by měla sloužit jako komunitní centrum, v dané lokalitě neúčelná, neboť se zde již několik komunitních center nachází. Autoři petice také upozorňují na to, že by nové budově musela ustoupit místní zeleň a vytratil by se i typický charakter zdejší zástavby, který spočívá v pravidelném střídání zahrad a domů. Obavu mají rovněž z toho, že pokud provoz centra přiláká návštěvníky z širšího okolí, zhorší se místním obyvatelům možnosti parkování.

„Umístění jakékoliv budovy v těsném rozmezí mezi bytovým domem a dětským hřištěm považuji za zvláště nešťastné – a platí to i v tomto případě. Na veřejné hřiště u Junácké ulice chodím se svými dětmi a zcela rozumím odporu místních obyvatel vůči zdejší zamýšlené stavbě. Tuto problematiku jsem s nimi také několikrát probíral,“ vysvětluje Jakub Stárek, místostarosta Prahy 6 pro územní rozvoj a veřejný prostor, a doplňuje: „Objekt by výrazně poškodil kvalitu bydlení v blízkém domě, někteří nájemníci v protějších bytech by přes novostavbu neměli prakticky žádný výhled a jen minimální denní světlo. Investor chtěl kromě toho svůj záměr realizovat na pozemku ve správě městské části, přičemž umístění objektu s městskou částí dopředu nijak nekonzultoval.“ 

K otázce výstavby polyfunkčního domu se rovněž mohou vyjádřit další účastníci řízení, kteří mají ke stavbě věcné právo. Konečné rozhodnutí vydá stavební úřad, jenž stanoviska dotčených subjektů průběžně shromažďuje.

Pozn.: Na snímku příslušný pozemek mezi hřištěm a bytovým domem, páska znázorňuje umístění a rozlohu novostavby, kterou zde zamýšlí soukromý investor.

Související články

Nesouhlasíme s Metropolitním plánem Prahy v jeho současné podobě, usnesli se dnes zastupitelé Prahy 6 na svém zasedání. Městské části vadí, že Metropolitní plán nezohledňuje naprostou většinu jejích zásadních připomínek. O revizi tohoto strategického dokumentu chce s jeho zpracovatelem – Institutem plánování a rozvoje hlavního města Prahy – znovu jednat.

Celý článek30. 6. 2022