Praha 6 nebude souhlasit s výstavbou v Radičově ulici

Městská část Praha 6 reaguje na plánovanou dražbu pozemků v Radičově ulici na Břevnově.

Hlavní foto

V dotčené lokalitě, tj. v Radičově ulici nacházející se mezi ulicemi Tomanova a Nad Tejnkou, se v současnosti nachází veřejná zeleň a veřejně přístupná pěší komunikace. Na zdejší soukromé pozemky o celkové výměře 4707 m2, využívané jako zpevněná komunikace s parkovištěm a jako parkové a oddechové plochy, je vypsána dražba.

V návaznosti na obavy místních obyvatel z nadměrné zástavby městská část Praha 6 dopředu konstatuje, že jakožto účastník řízení nebude souhlasit s tím, aby v místě vznikla bytová stavba. Důvodem je zachování místní komunikace, jež slouží zdejším obyvatelům k obsluze území, a mj. také fakt, že kapacitu územního plánu pro výstavbu již vyčerpala přiléhající stavba obytného souboru La Crone.  

Zdroj obrázku: Prokonzulta

Související články