Praha 6 má elektronickou kroniku

Dnes 4. září 2007, tedy symbolicky na Den Prahy 6, začala fungovat na těchto stránkách elektronická verze kroniky Prahy 6. Jedná se o ojedinělý projekt v praxi českého kronikářství.
Hlavní foto

Jen menšina z dnešních více než šesti tisíc českých obcí naplňuje zákon 132/2006 Sb. o kronikách obcí (či do minulého roku platný zákon o pamětních knihách obecních 80/1920 Sb.).

“I když vzrůstá počet kronikářů jako takových a zvláště těch, kteří píšou kroniku v počítači, znovu je jen málo kvalitních kronik, které jsou přístupné občanům a dalším zájemcům na internetu,“ vysvětluje tajemnice radnice Prahy 6.

Kronika se na území dnešní Prahy 6 nikdy dlouhodobě nevedla. Pokusy některých katastrálních obcí vždy záhy vzaly za své. Byla tak založena teprve k 1. dubnu 2003 pro události od počátku daného volebního období na podzim 2002. Vedle ní založená pamětní kniha obecní doplní dějiny obcí na území dnešní Prahy 6 až do poloviny 19. století. Její idea se naplňuje zatím především v tvorbě rozsáhlého archivu a konkretizovala se ve vydání zatím dvou velkoryse pojatých publikacích o dějinách Bubenče a Břevnova.

V sestavování dějin jednotlivých katastrálních částí hodlá radnice pokračovat. Kronika Prahy 6, od počátku psaná počítačovou formou, byla koncipována pro budoucí verzi v podobě knihy, takže se musela internetové verzi přizpůsobit, stejně jako internetová verze jí. Programátoři Radek Pilát a Jana Fejfarová, kteří na přelomu roku 2006 a 2007 vytvořili a stále vytvářejí výborný program pro internetovou verzi kroniky, museli vyřešit skutečně mnoho technických oříšků. Ty nejvážnější problémy se ale již podařilo zvládnout a zbývají doladit ty, které se ukážou po spuštění kroniky.

“Webová struktura trochu stírá původní chronologický charakter prvotní verze kroniky. Kronika je přece především záležitostí chronologickou a teprve potom tématickou, ale zachovává původní měsíční členění na rubriky „chronologie“, „články“, „fotogalerie“ a velkých zastřešujících „témat“, která shrnují jedno téma v průběhu několika měsíců i let,“ domnívá se kronikářka Prahy 6 Andrea Holasová. K tomu je přidáno na titulní straně webu kroniky úvodní slovo, které bude v další vrstvě ještě rozšířeno o informace o skromných dějinách kronikářství v obcích Prahy 6. Nová je rubrika „zajímavosti“, jež jsou aktuálními zprávami o tvorbě kroniky, současných událostech, které se do kroniky jednou dostanou, zprávách o nově objevených zajímavých archiváliích, setkáních s významnými občany apod.

Významnou pomocí pro orientaci ve webové verzi bude důmyslný systém vyhledávání podle dat, katastrů, dominant, témat a klíčových hesel. Webová podoba kroniky začíná s uveřejněním zápisů z let 2002 a 2003 a bude se postupně plnit dalšími ročníky. Z počátku se jistě bude potýkat ještě s mnoha technickými a informačními problémy, upravováním jednotlivostí, které se projeví teprve po jejím spuštění a dalším obhospodařování.

Kronika jako taková má velký význam nejen pro poznání dějin v mikroregionu, nejen jako pomoc historikům, archivářům, sociologům a jiným odborníkům, ale především má sloužit občanům obce, jejíž dějiny aktuálně zachycuje.

“Samozřejmě nejen historikové mají potěšení z kronikářských počinů. K čemu jinému by měla kronika sloužit než k zachování živé paměti obce, k upamatování na lidské činy, k tolik proklamovanému dějinnému poučení, k vytváření identity obce a snad i hrdosti? Člověk je tvor, kterého prostě zajímá, odkud přišel a co bylo před ním,“ tvrdí starosta Prahy 6 Tomáš Chalupa.

Související články