Praha 6 chce zlepšit život handicapovaným občanům

Radnice Prahy 6 má v úmyslu poznat a zlepšit současné podmínky občanů při pohybu ve veřejném prostoru. Z tohoto důvodu se snaží o zmapování bezbariérové přístupnosti vybraných objektů na území městské části.

Hlavní foto

„Potkáváme se na ulici, v metru, tramvaji, ale i na úřadech, v kině, v divadle nebo při nedělní procházce na Ladronce či ve Hvězdě. Je to pro nás všední realita, žijeme s nimi a oni s námi. Proto musíme jejich možnosti i potřeby znát. Jenom tak můžeme začít pracovat na odstraňování bariér. Proto prvním krokem je bezbariérová mapa Prahy 6, na které jsme začali pracovat. Má sloužit zlepšení pohybu handicapovaných spoluobčanů po území," vysvětluje snahu radnice starosta Prahy 6 Tomáš Chalupa.

Jednou z aktivit k usnadnění pohybu postiženým bude instalace informačního a naváděcího systému pro zrakově postižené v budově radnice. Systém obsahuje centrální multifunkční hlásič, který lze využít jako informátor v různých jazycích. Zrakově postižení pak obdrží sluchátko a hůl, která je prostřednictvím magnetů umístěných na chodbách úřadu bude informovat o tom, kde se po úřadu pohybují.

Pro zpracování studie „Bezbariérová 6" oslovila radnice Prahy 6 Pražskou organizaci vozíčkářů, která má v Praze s podobnými projekty velké zkušenosti (např. Průvodce přístupnosti pražských parků, Atlas přístupnosti Pražské památkové rezervace UNESCO aj.)

Zároveň radnice zaměstná na dohodu o pracovní činnosti od června do prosince letošního roku koordinátora projektu Bezbariérová 6. Zázemí pro svou práci najde v přízemí radnice. „Koordinátor je sám zdravotně postižený, problematice života handicapovaných rozumí a mezi jeho povinnosti bude patřit dva dny v týdnu poradenská činnosti pro zdravotně postižené občany, přijímání jejich podnětů a námětů na zlepšení jejich života v Praze 6, komunikace s neziskovými organizacemi v Praze 6, zajišťování přednášek pro základní a střední školy v Praze 6 týkající se problematiky zdravotně postižených a zapojení žáků do akcí pořádaných pro zdravotně znevýhodněné občany a zajištění informovanosti o akcích pro zdravotně postižené," doplňuje radní pro sociální oblast Ondřej Balatka.

Handicapovaní mají mnoho potíží už v běžném životě, s hledáním práce je to ještě horší. A to přesto, že podle zákona musí firmy s více než 25 pracovníky zaměstnávat čtyři procenta zdravotně postižených. Často se ale z této povinnosti raději vykupují, což zákon umožňuje. Do státní kasy ročně zaplatí 2,5 násobek průměrné měsíční mzdy.

„Úřad Prahy 6 v současné době zaměstnává dva zdravotně postižené zaměstnance, handicapovaný je i webmaster internetových stránek Prahy 6. Je to úžasné, že člověk s postižením může spravovat stránky stotisícové obce," říká Balatka. Radnice také zprostředkovává a nabízí prodej výrobků z chráněných dílen, které pracují s postiženými.

V Praze 6 je v současnosti evidováno 3 185 občanů, kterým byly přiznány mimořádné výhody z důvodu tělesného nebo zrakového postižení.

TP pohybové postižení 890 osob (převážně senioři)
ZTP 1 710 osob
Slabozrakost 27 osob
ZTP/P pohybové postižení 407 osob (z toho cca 150 vozíčkářů)
Nevidomost 151 osob


Pražská organizace vozíčkářů vznikla v r. 1991 jako občanské sdružení. Hájí a prosazuje práva všech lidí s postižením, zejm. těch na vozíku. Usiluje o odstranění bariér, mezilidských i ostatních, a snaží se vytvořit vhodné podmínky pro nenásilnou integraci. Mapování přístupnosti a problematice architektonických bariér se věnuje již od svého vzniku. V rámci letité praxe na základě vlastních zkušeností, zkušeností členů a klientů a za pomoci odborníků z oblasti stavitelství a architektury, vypracovali systém mapování přístupnosti a záznamu získaných dat. Při svojí práci zvolili takovou metodu zpracování dat, aby každý člověk s tělesným postižením mohl díky získaným informacím sám rozhodnout, zda je pro něj objekt, dopravní prostředek či komunikace nepřístupný, přístupný, případně jakou míru dopomoci bude potřebovat. Kombinace základního informačního panelu skládajícího se z piktogramů (vyvinutých a vlastněných POV) informujících o rámcové přístupnosti a přesného popisu se v praxi osvědčuje jako jediná použitelná. POV mapuje bariéry „v terénu", všechny objekty a komunikace osobně prochází tým, v němž jsou jednak samotní klienti na vozíku, ale i odborný pracovník a koordinátor projektu. Pro tento projekt bude Pražská organizace vozíčkářů spolupracovat i s organizací SONS (Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých.

Staň se fanouškem Prahy bez bariér na FB

 

 

 

 

Související články