Praha 6 bojuje za chodníky z kamenné mozaiky

Praha 6 se snaží vrátit chodníkům v historické části Bubenče a Dejvic povrch, který sem patří, tedy kamennou mozaikovou dlažbu. Při realizaci oprav a úprav jedná s investory, aby jako finální povrch už nevolili asfalt.

Hlavní foto

Odbor dopravy a životního prostředí se snaží koordinovat nejen správce inženýrských sítí, aby pokud možno časově sjednotili opravy a rekonstrukce, ale také požaduje, aby se v památkové rezervaci vraceli k původním povrchům a místo asfaltu volili kamennou mozaikovou dlažbu. Letos takto proběhla ve spolupráci s Pražskou plynárenskou a Technickou správou komunikací oprava Bubenečské ulice, následovat by měla Jilemnického ulice a na přelomu června a července ulice Na Hutích. Praha 6 za to pomáhá investorům s vyprojektováním finálních povrchů a získáním stanoviska památkářů. „Prosazení mozaiky není úplně jednoduché, protože vylití asfaltem je mnohem jednodušší a levnější. Přesto se budeme s každým dalším opravovaným chodníkem snažit prosazovat mozaiku,“ říká místostarosta pro dopravu Jiří Lála a doplňuje, že nejtěžší bývá získat souhlasné stanovisko od památkářů, kteří jsou tak paradoxně největší brzdou toho, aby se chodníky nevracely pouze do stavu před rekonstrukcí, tedy do asfaltu.

Jde nejen o vzhled

„Kamenná mozaika na chodnících nejenže vypadá lépe, ale má i další výhody. Mírní dopady klimatických změn na život ve městě, protože se řadí mezi takzvané vsakovací povrchy, tedy po takovém chodníku neodteče voda pryč jako u asfaltu,“ nabízí další výhody zastupitel Petr Píša. Výhodou je i rozebíratelnost mozaiky – při dalších opravách či rekonstrukcích stačí kamenné kostky vyndat, místo opravit a opět je složit do původního obrazce, což vypadá lépe než asfaltová záplata. Návrh vzoru, do nějž se chodníky skládají, připravuje městská část, upravují a schvalují památkáři.  
Městská část se snaží v této praxi i nadále pokračovat tak, aby asfalt z chodníků starých Dejvic a Bubenče časem zmizel. Platí to i pro ulice, jejichž kompletní rekonstrukce připravuje Technická správa komunikací. V nejbližší době by mělo jít o ulici Generála Píky, Jaselskou, Ve Struhách nebo Šáreckou.

Související články

Projekt byl zadán v roce 2022 na základě dohody investorů v území (provozovatelů) a městské části. Následně byla zadána studie, která měla za úkol zkoordinovat všechny záměry v území, zejména dopravního charakteru, navázat na studii hlavního města Baba 1932 a především nalézt dopravní řešení křižovatky Na Štáhlavce/ Matějská/ Šárecká, která byla dvakrát neúspěšně řešena v rámci projektu TSK – Rekonstrukce Šárecké ulice.

Celý článek26. 2. 2024