Práce na prodloužení tramvajové trati v Podbabě začaly

Dělníci v noci na 16. ledna odstranili most železniční vlečky v Podbabě. Sejmutí mostu je součástí přípravných prací na výstavbu tramvajové trati v této oblasti.

Hlavní foto

Kvůli tomu byla na několik hodin uzavřena Podbabská ulice, nad kterou se most nacházel. Sejmutí mostu je součástí přípravných prací na výstavbu tramvajové trati v této části Prahy. Kvůli likvidaci mostu je automobilový provoz v této části Podbaby odkloněn na několik dní na krátkou objízdnou trasu.

Prodloužení trati

Tramvajová trať v Podbabě bude prodloužena zhruba o 260 metrů nové dvoukolejné trasy. Dalších asi 290 metrů kolejí bude položeno v nové tramvajové smyčce u plánované železniční zastávky Praha – Podbaba. Zároveň bude rekonstruováno asi 300 metrů současné tratě z Vítězného náměstí. Stavba by měla být dokončena zhruba v polovině letošního roku.

Investorem opravy a prodloužení tramvajové tratě v Podbabě je Dopravní podnik hlavního města Prahy. Zhotovitelem je společnost Eurovia CS, která si na konci loňského roku převzala staveniště a začala s přípravnými pracemi.

Hlavním cílem prodloužení mělo být vytvoření nového přestupního bodu. Cestující, kteří do Prahy přijedou vlakem směrem od Kralup nad Vltavou a Roztok, by pak přímo v Podbabě mohli přestoupit na tramvaj. Proti původním předpokladům bude ale železniční zastávka Podbaba kvůli nedostatku peněz vybudována s několikaletým zpožděním. Není tedy jasné, kdy se cestující přestupu dočkají. Uvažuje se o tom, že by se trať v budoucnu prodloužila do Suchdola. Proto bude nová smyčka umístěna západně od ulice Podbabská.

Dopravní podnik ale stavbu odkládat nechce především kvůli možnosti žádat o peníze z evropských fondů. Dotaci získá z operačního programu Praha – Konkurenceschop­nost.

Fotogalerie vizualizací na facebooku

Související články

Městská část Praha 6 podporuje výstavbu železnice v rámci celkového záměru modernizace trati Praha – Kladno s připojením Letiště Václava Havla. Vznik nové železniční zastávky Dlouhá míle s navazujícím prostorem je s městskou částí průběžně konzultována a předkládaná řešení převážně akceptují požadavky městské části.

Celý článek15. 4. 2024