KAMERA NEFUNGUJE: KŘIŽOVATKA NA VYPICHU V REKONSTRUKCI

Technická správa komunikaci hl. m. Prahy zahajuje dne 13. října 2014 další tři opravy. Tentokrát se stavbaři rozjedou do ulice Bělohorská, Komořanská a na most nad ulicí Kongresová, kde bude provedena souvislá údržba komunikací.

V současné době nefunguje dopravní kamera TSK na Vypichu - záběry zde: http://kamery.praha.eu/ImageDetail.jsp?id=73665901&style= 

Hlavní foto

Ulice Bělohorská (1. a 2. etapa) v městské části Praha 6. Součástí rekonstrukce je frézování vozovky a opětovná náhrada vrstev za nový živičný povrch. Částečně budou vyrovnány a položeny nové obruby, výškově upraveny uliční vpusti, provedeno nové vodorovné dopravní značení a obnovena detekční smyčka.

Termín:

13. 10. 2014 – 26. 10. 2014

Etapy:

1. etapa je v úseku Ankarská – Na Vypichu z centra - 13.10.-19.10.2014

2. etapa je v úseku Kukulova – Tomanova do centra - 20.10.-26.10.2014

Dopravní omezení:

1. etapa – částečná uzavírka po polovinách

2. etapa - úplná uzávěra, provoz veden do protisměru

Délka opravy:

445 m

Informace o dopravním opatření v Bělohorské ulici

Od 13. do 26. října 2014 bude v Bělohorské ulici částečně omezen provoz z důvodu opravy povrchu vozovky a výstavby světelného signalizačního zařízení v úseku Na Vypichu – Ankarská a v úseku Kukulova – Tomanova. Omezení budou etapovitá v závislosti na postupu prací.

 • 9. říjen 2014

Ulice Bělohorská v úseku Na Vypichu – Ankarská:

 • uzavírka pravé poloviny severní části komunikace (směr z centra):
  • doprava bude vedena ve směru z centra v jednom jízdním pruhu,
  • doprava ve směru do centra bez omezení
 • uzavírka levé poloviny severní části komunikace (směr z centra):
  • doprava ve směru z centra bude vedena v jednom jízdním pruhu,
  • doprava ve směru do centra bez omezení

Ulice Bělohorská v úseku Kukulova – Tomanova:

 • uzavírka jižní části komunikace (směr do centra):
  • doprava bude vedena obousměrně v severní části komunikace

Investorem stavební akce je Technická správa komunikací hl. m. Prahy, zhotovitelem spol. Porr, a.s.

Související články

Na začátku července zahájí Dopravní podnik hl. m. Prahy dlouho připravovanou výstavbu tramvajové trati směřující k sídlišti na Dědině. Stavba povede z  konečné zastávky „Divoká Šárka“ a vytvoří pět párů zastávek včetně nového obratiště v celkové délce 2,3 km.

Celý článek30. 6. 2022