Participativní Nápad pro Šestku se vrací

Po dvouleté pauze se v září opět vrátí participativní projekt Nápad pro Šestku – s vyšším rozpočtem a otevřený pro teenagery od patnácti let. Už popáté mohou lidé z Prahy 6 navrhovat a rozhodovat o tom, jak vylepšit, kultivovat a oživit veřejný prostor kolem sebe.

Hlavní foto

V rozpočtu městské části je na realizaci nápadů vyčleněno šest milionů korun, tedy o milion více než v minulých ročnících, ovšem na trochu delší dobu realizace. Z této částky je určeno 2,4 milionu korun na takzvané malé projekty, 3,6 milionu korun na velké. Za malé se považují ty s cenou realizace od 50 do 400 tisíc korun, velké jsou ohraničeny jedním milionem korun. Hlasování proběhne formou nákupního koše, při němž budou moci lidé vkládat jednotlivé projekty dle své preference do koše nápadů do okamžiku, kdy vyčerpají limit 3,6 a 2,4 milionu korun. Pořadí, v jakém je do koše vloží, nemá žádnou váhu, vždy jde o jeden hlas pro vybraný projekt.

„V nových pravidlech jsme si dali záležet, abychom vychytali nedostatky z minulých ročníků. Kromě lepšího dialogu s navrhovateli, kteří budou mít mimo jiné možnost své nápady konzultovat v rámci dvou workshopů s odborníky napříč odbory, jsme se zaměřili zejména na urychlení realizace vítězných nápadů. Nemělo by se už stávat, že vítězné nápady budou v šuplíku čekat i pět let,“ říká Oldřich Kužílek, uvolněný zastupitel odpovědný za participaci.

Zapojit se může více lidí
Aby se do letošního Nápadu pro Šestku zapojilo více navrhovatelů i hlasujících, upravuje městská část okruh účastníků. Navrhovat nápady mohou teenageři už od 15 let. S nápady mají možnost přijít opět nejen lidé, kteří mají na šestce trvalé bydliště, ale také ti, kdo tu bydlí, pracují, chodí do škol, tráví svůj volný čas. Pravidla říkají, že každý projekt musí mít nejen svého autora, ale také spoluautora, a stačí, když se jen jeden z nich prokáže trvalým bydlištěm na šestce. Do letošního ročníku mohou autoři hlásit i nápady, které v minulých ročnících neuspěly. Platí, že jeden člověk smí být autorem nebo spoluautorem maximálně dvou projektů.

Větší šance na realizaci nápadů
V pátém ročníku by chtěla městská část napravit problém, který doprovázel předchozí ročníky – tedy vyvarovat se situace, kdy projekt získal podporu veřejnosti, ale poté se ukázalo, že je na místě buď nerealizovatelný, nebo se musí více či méně pozměnit, případně že rozpočet vůbec neodpovídá realitě. Proto si radnice nechává více času na posouzení návrhů před tím, než je pustí do závěrečného hlasování. Konzultovat jejich proveditelnost bude participační tým s jednotlivými odbory radnice. U vybraných projektů také zorganizuje setkání s veřejností na místech, kde se má nápad realizovat, aby se ujistila, zda s ním souhlasí i ostatní obyvatelé. V některých případech bude muset navrhovatel získat i podpůrné hlasy z okolí nápadu. Tím vším by chtěla městská část zajistit, aby vítězné nápady byly nejen realizovatelné, ale také se maximálně do dvou let dokončily. Proto také bude referentka participace ve větším kontaktu s navrhovateli nápadů. Nakonec o zařazení návrhů do hlasování rozhodne odborná komise, čímž se radnice zaváže, že vítězné návrhy realizuje. „Věříme, že naši sousedé vymyslí po delší odmlce spoustu skvělých nápadů, jak vylepšit a oživit veřejný prostor na šestce. Budeme ale systematicky pracovat i s náměty, které do hlasování neprojdou. Třeba je rozpracujeme v širším měřítku a provedeme jako vlastní akci radnice,“ zvyšuje motivaci pro navrhovatele Oldřich Kužílek, který projekt s týmem spolupracovníků připravuje.
Oproti minulosti se zrušilo pravidlo, že lze projekty na kultivaci prostoru provádět pouze na pozemcích městské části nebo hlavního města. V tomto ročníku to mohou být i veřejná místa ve vlastnictví organizací či fyzických osob. Ovšem autor musí do rozhodnutí komise s vlastníkem dojednat, že s projektem souhlasí. Na takových místech mohou uspět jen projekty, které budou spočívat v umístění laviček, pítek či jiného mobiliáře. Komu pozemek patří, lze najít například na stránkách IPR Praha nebo lze kontaktovat referentku participace na e-mailu hhimmelova@praha6.cz nebo ne tel. 220 189 158.

Harmonogram 6. ročníku Nápadu pro šestku

  • 1. září až 30. října 2023 – přihlašování projektů

  • 24. října až 16. března 2024 – úpravy a posuzování realizovatelnosti nápadů

  • 1. až 30. dubna 2024 – hlasování veřejnosti

  • květen 2024 – vyhlášení výsledků

  • 2024–2025 realizace

Související články

Některé z lokalit Prahy 6 trpí během zimních měsíců zhoršenou kvalitou vzduchu způsobenou lokálními topeništi a vlivem inverzí. Jaké skutečné hodnoty mají koncentrace prachových částic, bude Praha 6 zjišťovat během letošní zimy, a to díky projektu financovanému z Norských fondů.

Celý článek27. 11. 2023