Parkování na chodníku? Strážníci v Praze 6 provedli rozsáhlé kontroly

Městská část Praha 6 se ve spolupráci s Městskou policií hlavního města Prahy pustila do potírání přestupků řidičů při parkování či stání. Městští strážníci tak během dvoudenní dopravně-bezpečnostní akce v Dejvicích a Bubenči odhalili v souvislosti s parkováním vozidel celkem 153 přestupků.  

Hlavní foto

„Vnímáme stížnosti obyvatel na nepovolené parkování. Auta mnohdy parkují mimo vyhrazená stání: na chodnících, křižovatkách, poblíž přechodů pro chodce apod. Tím obtěžují pěší, potažmo ohrožují bezpečnost silničního provozu. Proto jsme se s městskou policií domluvili na realizaci dopravně-bezpečnostních akcí na území Dejvic a Bubenče, kde jsou tyto přestupky nejčastější,“ vysvětluje Ondřej Matěj Hrubeš, radní Prahy 6 pro dopravu.

Městská policie po dohodě s Prahou 6 provedla rozsáhlé kontroly se zaměřením na dodržování dopravní kázně ze strany řidičů. Během dvou dní, kdy se akce konala, strážníci odhalili celkem 153 přestupků. K těm nejčastějším patřilo nepovolené stání vozidel na křižovatce, stání na chodníku, kde to není povolené značkou, potažmo zastavení nebo stání ve vzdálenosti kratší než pět metrů od přechodu pro chodce.

„Přímo na místě naši strážníci řidičům udělili 13 pokut v celkové výši 4 500 korun. Vypsali jsme také 132 oznámení o podezření ze spáchání přestupku, v osmi případech byla situace řešena domluvou. V zónách placeného stání jsme pak zkontrolovali 422 vozidel, z toho u čtyř vozidel bylo nařízeno odstranění z pozemní komunikace,“ přibližuje výsledky kontrol Zdeněk Kovanda, ředitel Obvodního ředitelství Praha 6 Městské policie hlavního města Prahy.

V dopravně-bezpečnostních akcích bude městská policie na základě dohody s Prahou 6 pokračovat, a to i v dalších lokalitách na území šesté městské části. 

Fotogalerie

Související články

Rada městské části nedávno schválila nová pravidla pro vydávání souhlasu k vjezdu motorových vozidel do vybraných lokalit na jejím území. Konkrétně se jedná o vytipované vnitrobloky, kde v současné době dochází k porušování pravidel nejen pro parkování, ale dochází zde i ke znečišťování prostředí a k poškozování místní zeleně.

Celý článek 3. 7. 2024