Nové jednosměrky na Břevnově

Aktuálně probíhá instalace dopravního značení k realizaci projektu zón placeného stání, jehož součástí je i nová úprava směrovosti komunikací v lokalitě Břevnov, konkrétně v oblasti ohraničené ulicemi Bělohorská, Tomanova a Liborova.

Hlavní foto

V rámci organizace dopravy v dotčených ulicích dochází k úpravě stávající směrovosti vybraných ulic (např. 8. listopadu, Hošťálkova, U Ladronky, Říčanova, Dvořeckého) za účelem maximalizace počtu legálních parkovacích míst. Na nový jednosměrný provoz bude řidiče upozorňovat velkoplošné dopravní značení č. IP 22.

V lokalitě bude také zavedena zóna s dopravním omezením (max. dovolená rychlost 30 km/h a zákaz vjezdu nákladních automobilů nad 3,5 t).

Řidiči se upozorňují na nezbytnost věnovat zvýšenou pozornost instalovanému dopravnímu značení v dané lokalitě.

Související články

Na začátku července zahájí Dopravní podnik hl. m. Prahy dlouho připravovanou výstavbu tramvajové trati směřující k sídlišti na Dědině. Stavba povede z  konečné zastávky „Divoká Šárka“ a vytvoří pět párů zastávek včetně nového obratiště v celkové délce 2,3 km.

Celý článek30. 6. 2022