Návrhy na dostavbu Kulaťáku zpracuje pět architektonických týmů

Soutěž na dostavbu 4. kvadrantu Vítězného náměstí se posunula do 2. fáze. Mezinárodní porota vybrala pět soutěžních týmů, které zpracují detailní návrh dostavby. Mezi multidisciplinárními týmy jsou světoznámá architektonická studia i oceňované české kanceláře.

Hlavní foto

V polovině února proběhl v prostorách Centra architektury a městského plánování (CAMP) druhý soutěžní workshop, na kterém devět soutěžních týmů představilo svůj koncept dostavby 4. kvadrantu Vítězného náměstí a diskutovalo o něm s mezinárodní porotou i přizvanými odborníky. Navazující uzavřené jednání poroty pak vyústilo ve výběr pěti soutěžních týmů, které postupují do 2. fáze soutěže a svůj koncept rozpracují do detailního návrhu.

„Představené projekty ukázaly bohatou a širokou škálu řešení dostavby 4. kvadrantu. Porota při své diskuzi a výběru postupujících týmů kladla důraz nejen na architektonické a urbanistické ztvárnění budov a jejich návaznost na urbanistickou strukturu Dejvic, ale také na prostupnost pro pěší, kvalitu veřejných prostranství i modrozelené infrastruktury. Důležitým hlediskem byl také přínos dostavby 4. kvadrantu pro obyvatele Prahy 6,“ vysvětluje předseda poroty Kees Christiaanse, nizozemský urbanista a profesor ETH Zurich.

„Jsem rád, že investor vyslyšel požadavek na mezinárodní architektonickou soutěž i s našimi podmínkami, které zahrnují i to, aby projekt obsahoval vrchovatou porci občanské vybavenosti, obchodů, restaurací, ordinací i služeb. Pro budoucí souhlas je kromě umístění kulturního centra nutná i úcta k okolí i původnímu zastavovacímu plánu architekta Antonína Engela,“ upřesňuje požadavky městské části Praha 6 starosta Jakub Stárek.

 „Praha 6 dlouhodobě pociťuje nedostatečnou kulturní vybavenost v centrální oblasti Dejvic a Bubenče. Dostavba čtvrtého kvadrantu Vítězného náměstí je unikátní příležitostí, jak tento deficit napravit. Začlenění konceptu kulturního centra Vítězné náměstí do zadání architektonické soutěže je prvním krokem na cestě, na jejímž konci by naše městská část měla disponovat špičkovým kulturním zařízením celoměstského významu se dvěma sály pro více než 1 000 diváků, komunitními prostorami a navazující kavárnou,“ doplnil Petr Prokop, statutární místostarosta.

Kvůli komplexnosti soutěžního zadání se posuzování návrhů, prezentací soutěžících i diskuzí zúčastnili také přizvaní odborníci poroty. Ti hodnotili odevzdané soutěžní návrhy v tématech urbanismu, památkové péče, adaptace na změnu klimatu, dopravy a udržitelné mobility, či posuzovali náklady na realizaci a provoz budov. Porotci tak měli během diskuze s experty možnost vyslechnout si odborná stanoviska k jednotlivým soutěžním návrhům.

„Důležitým kritériem bylo i přesvědčivé naplnění tzv. koeficientu zeleně, tedy dostatku zelených ploch s převahou těch, které jsou na rostlém terénu,“ přiblížil rozhodování poroty zástupce organizátora soutěže Petr Návrat z plánovací kanceláře ONplan.

Do druhého kola soutěže byli vybráni:

  • A69 – architekti (ČR)

  • Benthem Crouwel International (NL) + Opočenský Valouch Architekti (ČR)

  • Cityförster (NL) + Studio Perspektiv (ČR)

  • MVRDV (NL)

  • Pavel Hnilička Architects+Planners (ČR) + Baumschlager Eberle Architects (A)

Soutěžní workshop má za cíl nalézt novou podobu a optimální architektonické a urbanistické řešení severozápadní části Vítězného náměstí. Soutěž pořádá společnost Fourth Quadrant, kterou vytvořili investoři Penta Real Estate, Sekyra Group a Kaprain, ve spolupráci s Vysokou školou chemicko-technologickou, hlavním městem Praha, městskou částí Praha 6 a IPR Praha. Plánovací kancelář ONplan je organizátorem soutěže. V řešeném území vznikne až 100 000 m2 ploch pro občanskou vybavenost, byty a administrativní funkci. Součástí dostavby bude také nové kulturní centrum Prahy 6 o ploše 3 000 m2 s dvěma sály.

V právě začínajícím druhém kole bude pět postupujících soutěžních týmů pracovat na detailním návrhu dostavby Vítězného náměstí. Jeho finální podobu budeme znát v polovině června 2023, kdy proběhne třetí soutěžní workshop, po němž porota vybere vítěze soutěže.

Související články

Neutěšený stav Hradčanského rozhraní je desítky let ostudou Prahy 6. Lepší budoucnost nyní Praha 6 společně s investorem hledá v participaci.  Pro nalezení vize rozvoje lokality Hradčanského rozhraní byla navržena metoda tzv. testovacího plánování.

Celý článek9. 5. 2024