MODERNIZOVANÁ ŽELEZNICE PROMĚNÍ PRAHU 6 K LEPŠÍMU

Severozápadní část Prahy má několik nelichotivých "nej". Je zcela bez záchytných parkovišť a bez rychlého kolejového spojení s kladenskou aglomerací. Výsledek zažíváme každý den - Praha 6 je zahlcena dopravou.

Hlavní foto

Zatímco od Kralup nad Vltavou, Nymburka, Kolína, Benešova a Berouna vedou do centra dvoukolejné elektrizované tratě, ve směru od největšího města středočeského kraje Kladna a jeho okolí je pouze jednokolejka pro motoráky. Stejně neradostný je z hlediska veřejné dopravy pohled na obsluhu mezinárodního letiště.

Modernizace trati Praha – Kladno s odbočkou na letiště proto může zásadně přispět ke snížení automobilové a autobusové zátěže Prahy 6. Kromě rychlého a komfortního spojení totiž nabídne i přes tisíc nových míst na záchytných parkovištích po celé délce trasy.

Projekt dlouho přešlapoval na místě, a to kvůli požadavku Prahy 6 na zahloubení trasy mezi Dejvickou a Veleslavínem, tedy v délce 4,4 km. Projekt se tím stal finančně nerealizovatelným.

„Nové vedení radnice považuje modernizaci trati z pohledu celé Prahy 6 za prospěšnou, a proto je připravena přijmout kompromis, který umožní začít stavět. Vliv stavby na obydlené území je však stále v centru pozornosti. Prvním zásadním požadavkem je komplexní posouzení projektu na životní prostředí. Jedině velká EIA prokáže, zda povrchová varianta splní hlukové limity, “ uvedl starosta Prahy 6 Ondřej Kolář.

„Druhým zásadním požadavkem je férová finanční kompenzace těm obyvatelům, jejichž domy budou stavbou negativně dotčeny. Přísní budeme také v požadavcích na architektonické provedení. Urbanisté a architekti musí být zapojeni do projekčních prací od úplného začátku a dbát na to, aby stavba vhodně zapadla do městské krajiny,“ komentovala podmínky Prahy 6 Petra Kolínská, zástupkyně starosty pro dopravu.

„Rada zatím nic neschválila. Rozhodnutí padne až po pečlivém studiu podkladů a garancích od investora, že bude s občany Prahy 6 jednat o podmínkách modernizace solidně. Jednání s investorem je teprve na začátku a prezentovat první setkání jako dohodu je silně zavádějící a tuto interpretaci odmítám. Návrh dalšího postupu bude projednán v komisích rady a předložen ke schválení zastupitelstvu,“ řekl starosta Kolář.

Mýty a fakta

  • Mýtus: Vlak bude jezdit 140 km/h a stane se nepřekonatelnou bariérou v území.
  • Fakta: kolejové spojení má parametry standardní příměstské železnice. Max. rychlost vlaku v Praze bude 80 km/hodinu. Všechny dosavadní cesty přes koleje budou řešeny mimoúrovňově.
  • Mýtus: jízdenka bude drahá a vlak použije jen pár turistů.
  • Fakta: jízdné bude stejné jako na všech ostatních spojích pražské integrované dopravy. Speciální tarif pro turisty je vyloučen.
  • Mýty: obsluhu letiště lépe zajistí metro nebo tramvaj.
  • Fakta: I kdyby dojelo metro až na letiště, neřeší se tím nijak doprava z kladenského regionu. Denně přitom do Prahy přijíždí z Kladenska přes 20 000 Středočechů. Metro s ohledem na dosavadní trasování nenabízí rychlé spojení do centra, má vysoké investiční a provozní náklady a není atraktivní pro turisty s objemnými zavazadly.

Fotografie - zdroj: wikipedia.cz

Související články

Na začátku července zahájí Dopravní podnik hl. m. Prahy dlouho připravovanou výstavbu tramvajové trati směřující k sídlišti na Dědině. Stavba povede z  konečné zastávky „Divoká Šárka“ a vytvoří pět párů zastávek včetně nového obratiště v celkové délce 2,3 km.

Celý článek30. 6. 2022