Měnící se Praha 6 vyžaduje pozornost řidičů

Nové zákazy stání, jednosměrné ulice či úpravy přednosti v jízdě. To vše čeká na řidiče v šesté městské části. Zdejší strážníci proto doporučují všem ostražitost i při průjezdu dobře známými místy, které se mohou ze dne na den změnit kvůli probíhajícím stavebním pracím.

Hlavní foto

Šestá městská část je dynamicky se rozvíjející čtvrtí. Tato skutečnost s sebou nese krom mnoha pozitiv i dočasné komplikace v dopravě. Na řidiče čekají změny v dopravě v podobě nových zákazů stání či různých uzavírek. „Rozvoj hlavního města s sebou nevyhnutelně přináší i určitá omezení a Praha 6 je toho důkazem. Satisfakcí zdejším řidičům však může být skutečnost, že dokončení velkých staveb jako je tunel Blanka do budoucna zaručí daleko pohodlnější a bezpečnější dopravu,“ uvedl místostarosta Prahy 6 Jan Záruba.

Někteří řidiči z Prahy 6 si našli svůj způsob ulehčení dopravy po zdejší městské části již nyní. Využívají svou dobrou znalost zdejších ulic a projíždějí jimi nehledě na značky, uzavírky či změny. „Řada zdejších řidičů si tímto způsobem zkracuje trasu či se vyhýbá frekventovaným místům, kde hrozí dopravní zácpy,“ uvedl ředitel Obvodního ředitelství městské policie Praha 6 Viktor Richter. Značně tím riskují a svým nezodpovědným chováním ohrožují nejen sebe, ale i ostatní účastníky provozu. Především zakázaný průjezd jednosměrnou ulicí je velmi nebezpečný, protože řidič jedoucí ve správném směru jízdy neočekává protijedoucí vozidlo.

Kromě jezdců tzv. „poslepu“, kteří brázdí pražské ulice nehledě na dopravní značení, trápí zdejší strážníky také řidiči neukáznění při parkování a dodržování rychlosti. „Začátkem školního roku jsme opět začali s měřením rychlosti a je patrné, že je to potřeba. Osvědčilo se nám to především v blízkosti základních škol, kde i řada rodičů vezoucí své dítě do školy nedbá na dodržování rychlosti,“ uvedl z praxe ředitel Richter. Nebezpečné jsou pro zdejší děti i špatně zaparkovaná auta, především v blízkosti přechodů. Malé děti totiž nemají možnost se přes stojící vozidlo řádně rozhlédnout a jedoucí automobil snadněji přehlédnou. Proto také v obdobných případech přistupují strážníci k vyšším trestům než při obvyklém špatném parkování. „Jde o opravdu nebezpečný zlozvyk, proto je třeba jej z ulic definitivně odstranit,“ uzavřel ředitel Richter.

Pro větší bezpečnost chodců radnice také instalovala stacionární zařízení pro dokumentaci přestupků řidičů v blízkosti přechodu pro chodce. Sledovaný přechod se nachází na ulici Čs. armády u křížení s ulicí Národní obrany. Přechod není signalizovaný a velice často na něm docházelo ke střetům vozidel s chodci. Jízda řidičů, kteří nebudou respektovat přítomnost chodce na přechodu nebo v jeho blízkosti, bude zdokumentována a přestupek je postoupen k dalšímu blokovému nebo správnímu řízení. Městská část Praha 6 si od instalace systému slibuje výrazné zvýšení bezpečnosti chodců nejen na tomto přechodu, ale i na dalších nesignalizovaných přechodech pro chodce prostřednictvím širšího povědomí o existenci dokumentování přestupků tohoto druhu. Zařízení je úplně první svého druhu v ČR. Základem je sofistikované sledování dění v prostoru přechodu pro chodce pomocí videodetekce a monitorování vozidel před a v místě přechodu.

Sledujte aktuální informace o výstavbě metra i tunelu Blanka ve Stavebním deníku

Související články

Městská část Praha 6 podporuje výstavbu železnice v rámci celkového záměru modernizace trati Praha – Kladno s připojením Letiště Václava Havla. Vznik nové železniční zastávky Dlouhá míle s navazujícím prostorem je s městskou částí průběžně konzultována a předkládaná řešení převážně akceptují požadavky městské části.

Celý článek15. 4. 2024