Krása bez závoje odhaluje to nejlepší z děl Jiřího Načeradského

Galerie Villa Pellé svojí aktuální výstavou připomíná jednu z klíčových osobností českého poválečného figurálního malířství Jiřího Načeradského.

Hlavní foto

Výstavní síň se od přízemí po půdu zaplnila Načeradského ikonickými díly z let 1967–1972, která doplňuje jeho ne zcela zhodnocená tvorba ze 70. let i díla jeho poslední tvůrčí etapy po sametové revoluci. „Výstava je poctou mimořádnému umělci, který se nikdy nebál jít proti hlavnímu proudu a společenským konvencím. Možná i proto dosáhl mezinárodního úspěchu a ovlivnil několik generací jeho následovníků,“ komentuje výstavu ředitelka galerie Vladana Rýdlová.

Až na jednu výjimku expozici tvoří výhradně díla ze soukromých sbírek. „Podařilo se nám pro výstavu získat vrcholná díla z mnoha soukromých kolekcí, k naší radosti nikdo z oslovených sběratelů neodmítl. Všichni bez výjimky jsou z uspořádání této bilanční výstavy nadšeni, protože považují Načeradského dílo za nedoceněné,” uvádějí kurátoři výstavy Petr Vaňous a Petr Mach.

Informace o doprovodných programech k výstavě najdete na www.villapelle.cz

Jiří Načeradský (1939–2014) je zastoupen 7 díly ve sbírce pařížského Centre G. Pompidou. Jeho obrazy jsou vystaveny ve stálých expozicích pražské Národní galerie, Středočeské galerie v Kutné Hoře, bratislavského Art Musea Danubiana a celé řady regionálních galerií.

 

Související články