Jak se promění Hradčanské rozhraní?

Neutěšený stav Hradčanského rozhraní je desítky let ostudou Prahy 6. Lepší budoucnost nyní Praha 6 společně s investorem hledá v participaci.  Pro nalezení vize rozvoje lokality Hradčanského rozhraní byla navržena metoda tzv. testovacího plánování.

Hlavní foto

Pozemky vymezené Buštěhradskou dráhou a ulici Milady Horákové a také ulicemi Pelléova a U Vorlíků vlastní společnost Lordship. Ta nyní ve spolupráci s Prahou 6, hlavním městem a Institutem plánování a rozvoje hlavního města Prahy iniciovala takzvané testovací plánování, které má najít to nejlepší architektonické řešení pro pozemky mezi železniční tratí a třídou Milady Horákové.

Do testovacího plánování se budou moci zapojit sousedé nebo široká veřejnost. Ti mohou vyjádřit svůj názor v dotazníku ZDE, a to do 23. května.

V úterý 14. května se od 18 hod. uskuteční sousedské setkání nad mapou, které proběhne přímo na pozemku v řešeném území (M. Horákové 108). Cílem bude zmapovat hodnoty a problémy současného stavu. 

Co je testovací plánování?

Jde o proces využívaný ve Švýcarsku nebo Rakousku právě pro komplikovaná území nebo lokality, kde neexistuje shoda hlavních aktérů na podobě jejich rozvoje. Oproti architektonickým soutěžím tento způsob plánování testuje různé varianty rozvoje a přispívá k tomu, aby se všechny strany dohodly, jak by mělo území dále vypadat.
„Testovacího plánování se budou účastnit tři až čtyři týmy, které budou pracovat paralelně v nesoutěžním prostředí. Celý proces bude řídit poradní výbor, složený dle pravidel pro poroty soutěží České komory architektů. Tedy s převahou nezávislých českých i zahraničních členů,“ vysvětlil Petr Návrat z plánovací kanceláře ONplan, která na základě dohody samosprávy s investorem proces testovacího plánování organizuje.

Testovací plánování je nástroj, kdy několik projekčních týmů hledá alternativní řešení rozvoje území pod vedením poradního výboru. Proces umožňuje zapojení sousedů a širší veřejnosti jak v přípravné fázi, tak i na jednotlivých workshopech, kde projekční týmy prezentují své koncepty s využitím fyzických modelů a sbírají zpětnou vazbu od laické i odborné veřejnosti.

Poradní výbor, který celý proces vede, je složený ze čtyř nezávislých členů a tří členů reprezentujících Prahu 6, IPR Praha a vlastníka a investora společnost Lordship a.s. Předsedou poradního výboru byl zvolen nizozemský architekt a urbanista Kees Christiaanse, místopředsedkyní poradního výboru je urbanistika Kristýna Lhotská, ředitelka sekce detailu města na IPR Praha.

Ze 13 týmů, které poslaly svou přihlášku účastnit se testovacího plánování, vybral na konci dubna poradní výbor čtyři týmy. Jsou jimi rakouská architektonická kancelář AllesWirdGut Architektur, švédsko-český tým Mandaworks a collcoll (Bauhanz), české duo pražských ov architekti a brněnské CONSEQUENCE FORMA a české studio UNIT architekti.

„Snažíme se hledat řešení, jak místu vrátit zpět důstojnost. Budoucnost Hradčanského rozhraní chceme najít v participaci. Jsem opravdu rád, že investor a majitel pozemku přijal nabídku participace formou testovacího plánování, do kterého se může zapojit i veřejnost. Jejím výsledkem by mělo být to nejlepší architektonické řešení, jak s pozemkem naložit,“ říká starosta Prahy 6 Jakub Stárek.

Věřím, že výsledek testovacího plánování – Hradčanského rozhraní, který vznikne za účasti nezávislého poradního výboru a se zapojením sousedů a dalších hlavních aktérů v území, povede ke kýženému výsledku, který tuto vstupní bránu do Prahy 6 pozvedne,“ říká zakladatel společnosti Jonathan Jackson.

Více na https://hradcanskerozhrani.cz/

Související články

Projekt byl zadán v roce 2022 na základě dohody investorů v území (provozovatelů) a městské části. Následně byla zadána studie, která měla za úkol zkoordinovat všechny záměry v území, zejména dopravního charakteru, navázat na studii hlavního města Baba 1932 a především nalézt dopravní řešení křižovatky Na Štáhlavce/ Matějská/ Šárecká, která byla dvakrát neúspěšně řešena v rámci projektu TSK – Rekonstrukce Šárecké ulice.

Celý článek26. 2. 2024