Hlášení závad na komunikacích

Setkali jste se při cestě automobilem či autobusem s nepříjemným výtlukem na vozovce? Našli jste závadu na cyklostezce? Nahlaste tento problém a dejte tak podnět k opravě.

Hlavní foto

Mrazivé počasí v první polovině prosince s následnou rychlou oblevou poškodilo na řadě míst vozovky. Bez provizorní opravy by musela být snižována rychlost nebo jinak omezována doprava. Největší zátěž v tomto smyslu zažívají zejména hlavní dopravní tahy, kde jezdí i MHD. Technická správa komunikací hl. m. Prahy (TSK), která se o vozovky stará, zřídila platformu pro nahlášení výtluků a jiných vad na povrchu komunikací. Tímto způsobem lze upozornit na existující poškození vozovek i cyklostezek v hlavním městě tak, aby TSK mohla učinit nápravu. Formulář pro hlášení poruch a závad je dostupný na této stránce.   

Podle informací TSK v prvních lednových týdnech, jež se nesly ve znamení jarního počasí, došlo k opravě téměř 7 600 výtluků. V intenzivních opravách bude TSK pokračovat, nedojde-li ke sněžení a námraze.

Pro hlášení drobných závad ve veřejném prostoru na území Prahy 6 slouží aplikace městské části Lepší Šestka. Stáhnout si ji lze do mobilního telefonu.  

Specifickou skupinou je hlášení závad, za něž ale nezodpovídá městská část Praha 6. Jedná se například o chodníky či silnice v nevyhovujícím stavu, tyto podněty je efektivnější předat přímo TSK.

Související články

V souvislosti se zahájením provozu tramvají na Dědinu je nutné upozornit, že ještě nějakou dobu budou probíhat dokončovací práce, a chceme tedy požádat občany o trpělivost a obezřetnost. Stejně tak městská policie připravuje přednášky pro děti a opatření, která souvisejí s provozem nové tramvajové tratě Divoká Šárka – Dědina.

Celý článek20. 10. 2023