Dopravní omezení na Patočkově ulici

Rekonstrukce zděné kanalizační stoky a opravy revizních šachet zásadně omezí dopravu na Patočkově ulici v Břevnově minimálně do konce září.

Hlavní foto

Jízdní pás do směru z centra v úseku mezi ulicemi Pod Drinopolem a Pod Královkou je do 23. 8. zcela uzavřen. Doprava ve směru do centra je převedena do protisměrného jízdního pásu při zachování 1 x 1 jízdní pruh v každém směru.  
Po ukončení tohoto omezení bude doprava ve směru do centra převedena zpět do svého jízdního pásu a omezena do jednoho jízdního pruhu, a to až do 30. 9. 2020. Po dokončení rekonstrukce kanalizace a vodovodu bude následovat pokládka nového povrchu vozovky.

Další omezení bude následovat od 24. 8. do 6. 9., kdy bude z důvodu dokončení výstavby přejezdu středního dělícího zeleného pásu mezi objekty č. 41–45 doprava ve směru z centra vedena ve dvou jízdních pruzích s tím, že levý jízdní pruh bude v místě prací zúžen na 2 metry.

Investorem staveb jsou PVS a.s. a Hl. město Praha.

Související články

Na začátku července zahájí Dopravní podnik hl. m. Prahy dlouho připravovanou výstavbu tramvajové trati směřující k sídlišti na Dědině. Stavba povede z  konečné zastávky „Divoká Šárka“ a vytvoří pět párů zastávek včetně nového obratiště v celkové délce 2,3 km.

Celý článek30. 6. 2022