DALŠÍ ZPOŽDĚNÍ! TRAMVAJE NA BĚLOHORSKÉ POJEDOU AŽ 13. ZÁŘÍ 2014

AKTUÁLNÍ ZPRÁVA 29. 8. 2014 -

PRAHA 6: DALŠÍ POSUN PŘI REKONSTRUKCI TRATI BĚLOHORSKÁ ODMÍTÁME!


Praha, 29. 8. 2014 – Dopravní podnik hlavního města Prahy dnes informoval, že kvůli „přístupu a nasazení“ zhotovitele rekonstrukce tramvajové trati Bělohorská – společnosti Skanska – posouvá zkušební provoz tramvajové trati Bělohorská. 

„Naprosto odmítáme, aby naši občané trpěli kvůli neshodám a kritizovanému přístupu dodavatele. Byli jsme ujištěni, že tramvajová trať bude zprovozněna k 13. září 2014. Ve chvíli, kdy vychází najevo, že už jen zkušební provoz slibovaný na 30. srpna se posouvá o další dva dny až na 1. září, nemůžeme věřit ani slibované termínu 13. září, kdy má být zprovozněna celá trať. Žádáme, aby Dopravní podnik uplatnil veškeré možné kroky vůči zhotoviteli, které povedou k dodržení několikrát slibovaného termínu zprovoznění trati,“ řekla Marie Kousalíková, starostka městské části Praha 6.

ZPRÁVA Z 21. 8. 2014

Místo 30. srpna 2014 je nový termín zprovoznění opravované tramvajové trati Bělohorská takto:

12. 9. 2014 - kolaudace;
13. 9. 3014 - obnoven provoz dle jízdních řádů až na Bílou Horu.

"Zpráva o prodloužení rekonstrukce tramvajové trati Bělohorská je pro nás opět naprosto neuvěřitelná. Neplánované přeložení kabelů měl někdo odpovědný naplánovat tak, aby ke zpoždění nedošlo!," řekla Marie Kousalíková, starostka městské části Praha 6.

Hlavní foto

A starostka dodala: "Prodloužila se o měsíc už tak zpožděná oprava stropní desky metra Dejvická. Prahu 6 zasáhla jedna z největších havárií vody v metropoli za poslední rok. Provoz a život občanům komplikují velké dopravní stravby a také tato rekonstrukce."

"Zajímavé je, že například jiná tramvajová trať se stihla opravit o téměř dva týdny dříve (ČTĚTE ZDE: Zpráva o zprovoznění trati Braník - Modřany, kde místo 30. srpna 2014 zprovoznili trať už k 21. srpnu 2014) proč toto není možné také na Praze 6. Občané Prahy 6 si zaslouží po letech neustálých změn v dopravě, omezeních v MHD a neustálých prodlužování původních termínů oprav již dobrou doprvaní obslužnost a ukončení těchto akcí," uzavřela starostka.

 

DOKUMENT - Dopravní podnik hlavního města Prahy vysvětluje zpoždění:

Důvodem jsou časově náročnější práce na neplánovaném přeložení kabelů napájení 22kV, které musely být po zjištění jejich skutečného stavu a vedení přemístěny společností PRE. Následně proběhla aktualizace harmonogramu prací v lokalitě Vypich.

Dopravní podnik hl. m. Prahy po zjištění této skutečnosti ihned aktivně hledal se zhotovitelem stavby společností Skanska řešení dané problematiky tak, aby nově zrekonstruovaná trať byla k 30. 8. 2014 zprovozněna v co nejdelším možném úseku.

V oblasti křižovatky Bělohorská/Tomanova  dojde k instalaci kolejového přejezdu, tak aby mohl být obnoven provoz v úseku zastávek Malovanka - Říčanova. Zde tedy platí termín zprovoznění  30.8.

V úseku Říčanova – Bílá Hora zůstane zavedena náhradní autobusová doprava a kompletní zprovoznění celé trati proběhne k 13. září 2014.

fotografie: metro.cz

Související články

Na začátku července zahájí Dopravní podnik hl. m. Prahy dlouho připravovanou výstavbu tramvajové trati směřující k sídlišti na Dědině. Stavba povede z  konečné zastávky „Divoká Šárka“ a vytvoří pět párů zastávek včetně nového obratiště v celkové délce 2,3 km.

Celý článek30. 6. 2022