Cíle a priority městské části Praha 6 v oblasti kultury

Cílem městské části Praha 6 v oblasti kultury je nabízet kulturní programy, které reflektují potřeby obyvatel v oblasti kultury a nabízejí pestré možnosti kulturního vyžití pro různé cílové skupiny vyváženě a nediskriminačně.

 

Hlavní foto

Prioritami jsou aktivity, které:

 • posilují v občanech pocit sounáležitosti a zájem o dění v lokalitě, vědomí, že toto dění mohou ovlivňovat,
 • podporují spolupráci více subjektů,
 • mají dlouhodobý charakter nebo jde o akce organizované pravidelně,
 • realizují se v  kulturních centrech nebo podpoří jejich vznik,
 • jsou udržitelné i po skončení finanční podpory od MČ Praha 6, mají zajištěny další zdroje financování,
 • šíří informace o kulturním dění v Praze 6 (např. tvorbu webové aplikace, kulturního webu, vydávání kulturního zpravodaje atp.),
 • informují obyvatele o historii i současnosti Prahy 6,
 • uchovávají tradice a obyčeje,
 • podporují setkávání různých cílových skupin,
 • podporují neformální vzdělávání, výchovu mladého publika a udržování společenských kontaktů,
 • podporují respekt a toleranci, a integraci lidí s odlišnostmi.

Oblasti zájmu v roce 2015:

 • Divadlo
 • Hudba
 • Tanec a nonverbální umění
 • Výtvarné umění design a fotografie
 • Literatura
 • Audiovizuální díla a umění nových médií
 • Ostatní (mezioborové a víceoborové projekty)
 • Klubová a komunitní činnost (hudební klub, kino, kulturní centrum)

 

Související články

Tradiční představení Opery v Šárce, které Praha 6 organizuje vždy v září u příležitosti Dne Prahy 6, letos nabídne dílo Bedřicha Smetany Dvě vdovy. V neděli 4. září od 14 hodin vystoupí v přírodním amfiteátru pod širým nebem sólisté, orchestr, sbor a balet Národního divadla. Vstup je zdarma.

Celý článek31. 8. 2022

U příležitosti 103. výročí založení samostatného Československa se v Písecké bráně uskutečnila vernisáž výstavy (Po)zapomenutí legionáři. Ta připomíná nejen zaniklé názvy řady ulic v Dejvicích a Bubenči, ale především osudy československých vojáků z první světové války, které se pod nimi skrývaly.

Celý článek29. 10. 2021