Bojový prapor Hradní stráže zdobí stuha Prahy 6

Od dnešního dne zdobí bojový prapor Hradní stráže pamětní stuha Městské části Praha 6. Při oslavě Dne ozbrojených sil České republiky na Pražském hradě bojový prapor dekoroval starosta Prahy 6 Tomáš Chalupa.
Hlavní foto

Městská část Praha 6 udělila pamětní stuhu Hradní stráži u příležitosti nadcházejících oslav Dne ozbrojených sil ČR, který je stanoven na 30. června.

„Městská část Praha 6, jako zástupce samosprávy v místě působiště Hradní stráže, tímto aktem oceňuje dlouholetou spolupráci s příslušníky Hradní stráže ČR při zajišťování bezpečnosti a ochrany občanů a jejich majetku při mimořádných událostech a akcích pořádaných na území městské části Praha 6,“ řekl starosta Prahy 6 Tomáš Chalupa.

Síly a prostředky Hradní stráže byly využity na území Prahy 6 i během povodní v roce 2002. Hradní stráž také městské části pomáhá při zajištění akcí spojených s oslavou ukončení války - Dejvická demarkační či pietními akty a také při oslavě Dne vzniku Československé republiky.

Velitelem Hradní stráže je plukovník Ing. Radim Studený, který s Prahou 6 spolupracoval již jako zástupce velitele 6. zabezpečovací brigády Ministerstva obrany ČR a Generálního štábu AČR a poté i jako zástupce velitele posádky Praha.
“Věřím, že naše dnešní společné setkání u příležitosti Dne ozbrojených sil přispěje k vzájemné spolupráci mezi vojenskými útvary, vojenskými zařízeními a partnery Hradní stráže,“ doplnil starostu Chalupu velitel Hradní stráže plk. Radim Studený.

Pamětní stuha, která je na bojovém praporu Hradní stráže jako jediná, obsahuje znak městské části a nápisem "Městská část Praha 6". Udělení stuhy odsouhlasila rada.

Související články