Architekta pro dostavbu Vítězného náměstí najde mezinárodní soutěž, zapojit se může i veřejnost

Severozápadní část Vítězného náměstí se dočká zástavby pro kanceláře, obchody, služby a bydlení. Na místě také vznikne nová budova Vysoké školy chemicko-technologické (VŠCHT). Nejvhodnější řešení vzejde z mezinárodní architektonické soutěže, do přípravy podkladů se nyní může zapojit i veřejnost. 

Hlavní foto

Dostavbou tzv. čtvrtého kvadrantu Vítězného náměstí se naplní urbanistický koncept Antonína Engela z 20. let minulého století. „Máme zájem na tom, aby na Vítězném náměstí vznikla kvalitní architektura, která ještě více pozvedne tuto lokalitu a přinese užitek místním institucím a obyvatelům. U investora jsme si proto již dříve stanovili podmínku, aby podoba budoucí zástavby vzešla z mezinárodní architektonické soutěže. Ta by měla zajistit, aby výsledný projekt respektoval regulaci celé čtvrti kolem náměstí, jak ji v minulosti definoval pan architekt Engel,“ říká místostarosta Prahy 6 Jakub Stárek, do jehož gesce patří územní rozvoj a veřejný prostor.

Novou zástavbou na Vítězném náměstí vzniknou objekty s kancelářemi, byty a obchody. Pro VŠCHT zde pak vyroste nová univerzitní budova s výukovými prostory a zázemím pro studenty i akademiky. „Plánované změny by měly vést k tomu, aby se Vítězné náměstí a jeho bezprostřední okolí proměnilo z rušného dopravního uzlu na místo, kde lidé budou žít, studovat, pracovat a setkávat se. Dostavba čtvrtého kvadrantu vychází z výsledku mezinárodní urbanisticko-architektonické soutěže na Vítězné náměstí, tj. na veřejný prostor obklopující chystanou zástavbu čtvrtého kvadrantu. Tato soutěž byla do výhledového řešení podmíněna realizací tří dopravních staveb, a to prodloužením tramvajových tratí na Strahov a do Suchdola a dopravního propojení Evropská–Svatovítská. Uvědomujeme si, že pracujeme s místem, které má mimořádné ambice pro naplnění požadavků a potřeb městské části v oblasti nejen veřejně komerční, ale i veřejně obchodní vybavenosti. Tato příležitost je pro naši městskou část na dlouhou dobu poslední,“ říká radní Prahy 6 pro strategický rozvoj Eva Smutná.

Soutěž na dostavbu čtvrtého kvadrantu Vítězného náměstí bude vyhlášena letos v září a proběhne podle standardů České komory architektů. Vítěze, který bude muset projít dvěma soutěžními koly, porota vybere v květnu roku 2023.

Organizaci soutěže má na starosti společnost ONplan. V roli zadavatele se nachází Fourth Quadrant, tedy sdružení společností Penta Real Estate, Sekyra Group a Kaprain. Na parametrech soutěže a výběru vítězného návrhu se budou vedle městské části Praha 6 podílet hlavní město Praha a Vysoká škola chemicko-technologická.  

Před samotným vyhlášením soutěže dostane prostor veřejnost, aby přispěla k přípravě podkladů pro soutěžní zadání.

Jak se zapojit do přípravy podkladů soutěže?

Osobně v infostánku

Od 24. do 28. 5. 2022, ve všední dny od 13 do 18 hodin a v sobotu od 9 do 14 hodin, bude při vyústění Technické ulice do Vítězného náměstí umístěn infostánek. Přijďte se informovat ohledně detailů chystané architektonické soutěže a sdělit své náměty a postřehy k možnému využití čtvrtého kvadrantu Vítězného náměstí.

Vyplňte on-line dotazník s mapou

Získejte více informací o soutěži na www.4kvadrant.cz. Od 24. května do 17. června zde bude otevřen on-line dotazník s mapou, jehož prostřednictvím můžete ze svého pohledu hodnotit současný stav dotčeného území.

Staňte se členem konzultační skupiny

Členem konzultační skupiny se může stát každý aktivní občan, který má zájem zapojit se do příprav podkladů soutěže. Pro registraci v konzultační skupině napište na info{zavináč}4kvadrant{tečka}cz.

Přijďte na komentovanou procházku

Komentované procházky Vítězným náměstím proběhnou v termínech 24., 25. a 26. 5. – vždy od 17 do 18 hodin. Průvodcem bude popularizátor architektury a ředitel NKP Vyšehrad Petr Kučera, který přiblíží historický vývoj Vítězného náměstí. Na procházky se hlaste dopředu přes e-mail info{zavináč}4kvadrant{tečka}cz.

Jak budou postřehy veřejnosti využity?

Veškerá zpětná vazba ze strany veřejnosti bude shrnuta do závěrečné zprávy, která se stane jedním z podkladů soutěže.

Související články