Anketa k rekonstrukci Říčanovy: úpravy nemají být razantní

Rekonstrukce Říčanovy ulice v Břevnově, kterou připravuje hlavní město Praha, vyvolala debatu o podobě navazujícího veřejného prostoru. K návrhům na novou podobu tří křížení ulic uspořádala Praha 6 anketu mezi místními. Nyní bude s investorem řešit zapracování podnětů.

Hlavní foto

Obyvatelé z Říčanovy ulice a jejího nejbližšího okolí projevili o budoucí podobu svého okolí nebývalý zájem. Nejprve se jich několik desítek sešlo na setkání s představiteli šestkové radnice přímo v terénu, téměř osm desítek se jich pak zapojilo do ankety, kterou následně radnice připravila.

„Praha 6 slouží v tuto chvíli jako prostředník mezi občany a hlavním městem, které je investorem akce. Anketa ukázala, že většina lidí o úpravy stojí, ale v omezeném rozsahu. Věřím, že se nám podaří připravit a vyjednat takové návrhy, aby vyhovovaly požadavkům místních,“ říká starosta Jakub Stárek.

Lidé se v anketě vyjadřovali k architektonickým návrhům na ztvárnění tří křížení ulic s ulicí Říčanovou. Cílem úprav mělo být zejména zklidnění provozu a vznik nových odpočinkových míst. Jako ideální řešení většina z nich shledává v kultivování stávajícího prostoru a vytvoření odpočinkových míst, a to nikoliv formou „ostrůvků“, ale například rozšířením chodníků a případně zelených ploch doplněných o vhodnou výsadbu. Velké obavy panují u většiny respondentů z úbytku parkovacích míst, proto by jich úpravami mělo zmizet co nejméně. Velkým přínosem by bylo také zapuštění kontejnerů na tříděný odpad pod zem. „Děkuji všem, kteří se zapojili do participačního procesu. I přestože byly některé pohledy místních protichůdné, podařilo se získat většinový názor, ze kterého lze vycházet pro další jednání,“ uvedl starosta Stárek.

Související články

Obyvatelé Dědiny mohou od května parkovat na nevyužívané odstavné ploše v blízkosti sídliště. Praha 6 se na tom dohodla s majitelem pozemku, ministerstvem obrany. Částečně se tak podaří nahradit parkovací místa, která dočasně chybí v důsledku stavby tramvajové trati a parkovacího domu.

 

Celý článek12. 5. 2023

Festival otevřených budov Open House Praha se letos koná od 15. do 21. května. 9. ročník svátku městské architektury o víkendu zdarma zpřístupní veřejnosti více než 100 budov v Praze, z toho 14 na území Prahy 6. Součástí jsou komentované procházky, přednášky a diskuze.

Celý článek11. 5. 2023

Dopravní podnik hl. m. Prahy společně s TSK zahájí v pondělí 15. května rekonstrukci tramvajové tratě v Badeniho ulici v úseku od křižovatky s ulicí Na Špejcharu po křižovatku s Chotkovou ulicí. Rekonstrukce tratě potrvá necelých sedm týdnů. Do pátku 30. června tak bude obousměrně přerušen provoz tramvají mezi Hradčanskou a Chotkovými sady.  Stavba ovlivní tramvajové linky 2, 12, 18, 20, 41 a 97, které budou jezdit po změněných trasách. Badeniho ulice bude obousměrně uzavřena také pro veškerou automobilovou dopravu.

Celý článek11. 5. 2023