Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Infolinka
Úvodní stránka ›› Radnice ›› Finance ›› Veřejné zakázky ›› eAukce & eTržiště

Elektronické AUKCE a elektronické TRŽIŠTĚ

registrace   •    přihlášení

eAukce eTržiště

eAukce

Je elektronické prostředí, ve kterém jsou vyhlašovány zakázky malého rozsahu, které lze snadno a jednoznačně specifikovat a u kterých lze stanovit objektivní kvantifikovatelná kritéria podle nichž bude možno zcela jednoznačně určit nejvýhodnější nabídku. Typicky se jedná především o dodávky kancelářských potřeb, elektroniky a IT, některých služeb a pod. Jako příklady hodnotících kritérií lze uvést především cenu, záruční dobu, termín dodání, výši slevy na příslušenství, rychlost servisního zásahu atd.

Aukce má vždy tři kola. Na konci kola se vygeneruje výsledková tabulka, která se zobrazí všem zúčastněným dodavatelům. V druhém a třetím kole mají dodavatelé možnost vylepšit svou pozici úpravou hodnot v hodnotících kritériích. Podrobná nápověda je dostupná přímo v modulu eAukce.

 

eTržiště

Je elektronické prostředí ve kterém jsou vyhlašovány zakázky malého rozsahu, které nelze či není vhodné zadat prostřednictvím eAukce.

Typicky se jedná o stavební práce, dodávky některých služeb apod.

Princip je však stejný: při vyhlášení zakázky jsou emailem automaticky osloveni dodavatelé, kteří mají zvolenu dodavatelskou kategorii ve které je zakázka vyhlášena; následně mohou vložit své nabídky a po uzavření zakázky je zadavatel vyhodnotí. Dodavatelé jsou opět o všem informováni emailem. Podrobná nápověda je dostupná přímo v modulu eTržiště.

 

Zakázky jejichž předpokládaná hodnota je rovna nebo nižší než 2 mil. Kč bez DPH, resp. 6 mil. Kč bez DPH (zakázky malého rozsahu)

POZOR! Zde jsou uvedeny pouze zakázky jejichž předpokládaná hodnota je rovna nebo nižší než 2 mil. Kč bez DPH (v případě veřejné zakázky na dodávky nebo služby) a 6 mil. Kč bez DPH (v případě veřejných zakázek na stavební práce) nerealizované podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“). Zakázky dosahující výše uvedené limity naleznete v rubrice Veřejné zakázky .

Pro úplnost dodáváme, že vyhlášení veřejných zakázek s předpokládanou hodnotou nad 2 mil.Kč bez DPH, resp. 6 mil.Kč bez DPH se podle zákona zveřejňuje na adrese www.vestnikverejnychzakazek.cz ve Věstníku veřejných zakázek

 

Zakázky SNEO, a.s.

Veřejné zakázky, které vyhlašuje SNEO, a.s. (subjekt s finanční účastí ÚMČ Praha 6), či ohledně kterých vykonává zadavatelské činnosti pro MČ Praha 6, vč. administrace zakázky, naleznete na stránkách SNEO, a.s. v sekci Veřejné zakázky.


Společné informace

Využívání eAukcí a eTržiště včetně registrace je bezplatné!

Registrace

Zadávání nabídek

Vyhlášení výsledkůDne 1. 10. 2016 nabyl účinnosti nový zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění p.p. (dále je „zákon“).

Základním kritériem pro výběr nabídky je nejnižší nabídková cena (bez DPH). Zadávající může podle charakteru zakázky rozhodnout, že hodnocení nabídek provede podle ekonomické výhodnosti analogicky podle zákona. Všechna použitá dílčí kritéria musí být stanovena pouze tak, aby je bylo možné objektivně, tzn. kvantitativně hodnotit. Pokud uchazeči nabídnou cenu ve stejné výši, bude pořadí určeno podle času podání nabídky.

Veřejná zakázka malého rozsahu je definována v § 27 tohoto zákona jako veřejná zakázka, jejíž předpokládaná hodnota je rovna nebo nižší v případě veřejné zakázky na dodávky nebo veřejné zakázky na služby 2 000 000 Kč bez daně z přidané hodnoty nebo v případě veřejné zakázky na stavební práce 6 000 000 Kč bez daně z přidané hodnoty. 

S cílem zadávat veřejné zakázky malého rozsahu transparentně, pokračuje Městská část Praha 6 ve využití svého elektronického tržiště.© 2020 MČ Praha 6

 RSS |  SMS info |  Email info |  Mapa stránek |  Prohlášení o přístupnosti |  Prohlášení o ochraně soukromí |  PŘIHLÁŠENÍ do systému


--- konec tisknuté stránky www.praha6.cz/trziste/ ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz