eAukce & eTržiště

eAukce

Je elektronické prostředí, ve kterém jsou vyhlašovány zakázky malého rozsahu, které lze snadno a jednoznačně specifikovat a u kterých lze stanovit objektivní kvantifikovatelná kritéria podle nichž bude možno zcela jednoznačně určit nejvýhodnější nabídku. Typicky se jedná především o dodávky kancelářských potřeb, elektroniky a IT, některých služeb a pod. Jako příklady hodnotících kritérií lze uvést především cenu, záruční dobu, termín dodání, výši slevy na příslušenství, rychlost servisního zásahu atd.

Aukce má vždy tři kola. Na konci kola se vygeneruje výsledková tabulka, která se zobrazí všem zúčastněným dodavatelům. V druhém a třetím kole mají dodavatelé možnost vylepšit svou pozici úpravou hodnot v hodnotících kritériích. 
Podrobná nápověda je dostupná přímo v modulu eAukce

 

eTržiště

Je elektronické prostředí ve kterém jsou vyhlašovány zakázky malého rozsahu, které nelze či není vhodné zadat prostřednictvím eAukce.

Typicky se jedná o stavební práce, dodávky některých služeb apod.

Princip je však stejný: při vyhlášení zakázky jsou emailem automaticky osloveni dodavatelé, kteří mají zvolenu dodavatelskou kategorii ve které je zakázka vyhlášena; následně mohou vložit své nabídky a po uzavření zakázky je zadavatel vyhodnotí. Dodavatelé jsou opět o všem informováni emailem. 

Podrobná nápověda je dostupná přímo v modulu eTržiště.

 

Zde jsou uvedeny pouze zakázky malého rozsahu, jejichž předpokládaná hodnota je rovna nebo nižší než 2 mil. Kč bez DPH (v případě veřejné zakázky na dodávky nebo služby) a 6 mil. Kč bez DPH (v případě veřejných zakázek na stavební práce) nerealizované podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“). Zakázky dosahující výše uvedené limity naleznete v rubrice Veřejné zakázky - eAukce & eTržiště.

Pro úplnost dodáváme, že vyhlášení veřejných zakázek s předpokládanou hodnotou nad 2 mil.Kč bez DPH, resp. 6 mil.Kč bez DPH se podle zákona zveřejňuje na adrese https://vvz.nipez.cz ve Věstníku veřejných zakázek zakázek a na profilu zadavatele.

 

Zakázky SNEO, a.s.

Veřejné zakázky, které vyhlašuje SNEO, a.s. (subjekt s finanční účastí ÚMČ Praha 6), či ohledně kterých vykonává zadavatelské činnosti pro MČ Praha 6, vč. administrace zakázky, naleznete na stránkách SNEO, a.s. v sekci Profil zadavatele (nebo přímo na zakazky.sneo.cz).

 

Společné informace

Využívání eAukcí a eTržiště včetně registrace je bezplatné!

Registrace

 • subjekty, které chtějí zasílat své nabídky do eAukcí a eTržiště se musí nejprve zaregistrovat. Pokud jste do systému již registrováni (např. v eGrantech nebo Plánovaných akcích), stačí se přihlásit a pokračovat krokem 2
 • jednu firmu nelze zaregistrovat vícekrát! kontrola unikátnosti se provádí přes IČ
 • KROK 1: budete vyzváni k zadání svého jména a emailu; dále si zvolíte přístupové jméno a heslo; na základě těchto informací vám bude založen uživatelský účet pro vstup do systému
 • KROK 2: budete vyzvání k zadání informací o vašem subjektu a dále si budete moci zvolit kategorie zakázek, které vás zajímají a o kterých chcete být informováni
 • vyhlášené zakázky ve vámi zvolené kategorii vám budou automaticky zasílány na váš email (po registraci budete u aktuálních nabídek přidáni k osloveným dodavatelům, dle vámi zvolených dodavatelských kategorií, a bude vám dodatečně zaslána zpráva o vyhlášení veřejné zakázky)
 • zařazení do kategorie, stejně jako ostatní informace můžete v systému kdykoliv editovat (při změně dodavatelské kategorie dojde okamžitě k aktualizaci údajů a následuje stejný postup jako po registraci, viz. předcházející bod)
 • případná odregistrace probíhá opět ve dvou krocích; 1) tlačítkem SMAZAT smažete svou dodavatelskou firmu (tím ukončíte též emailový odběr nových zakázek); 2) tlačítkem SMAZAT smažete svůj uživatelský účet;
 • pro případné obnovení smazaných záznamů je třeba kontaktovat webmastera, který vám může vaší registraci opět aktivovat.

Zadávání nabídek

 • po přihlášení do systému můžete k jednotlivým zakázkám v obou modulech zadávat své nabídky
 • ke každé zakázce můžete zadat pouze jednu nabídku
 • u každé zakázky je uvedeno vyhlášení a datum ukončení nabídek (resp. ukončení kol); své nabídky můžete zadávat a případně i editovat pouze v tomto období

Vyhlášení výsledků

 • po ukončení lhůty pro podání nabídek bude provedeno jejich vyhodnocení; zakázky jsou v tomto období dodavatelům skryty
 • v okamžiku vyhlášení výsledků bude všem zúčastněným rozeslán email s výsledky
 • vyhlášené zakázky včetně uvedení vítězného dodavatele, vč. vysoutěžené ceny, bude uvedeno na webových stránkách

Postup při vyřizování námitek u zakázek malého rozsahu s hodnotou vyšší než 500 tis. Kč bez DPH

 • dodavatel může podat námitku proti postupu výběru dodavatele u zakázky malého rozsahu s hodnotou vyšší než 500 tis. Kč bez DPH do tří pracovních dnů od zveřejnění vítěze v systému elektronického tržiště
 • o vypořádání námitky rozhodne RMČ
 • bude-li tato námitka doručena po lhůtě tří pracovních dnů od zveřejnění vítěze, RMČ na ni nebude brát zřetel a tuto námitku vypořádá věcně příslušný odbor bez projednání v RMČ