Soutěže MČ Praha 6 a HMP

Kdy a kde řešit

Odbor územního rozvoje

Hlavní budova úřadu

Úřední hodiny

pondělí08:00 - 18:00

středa08:00 - 18:00

Kdo je vám k dispozici

Ing. arch. Bohumil Beránek

Vedoucí oddělení

Úřad městské části Praha 6

Čs. armády 601/23, kancelář č. 319

telefon: 220 189 911

e-mail: bberanek@praha6.cz

Ing. Jana Jelínková

Vedoucí ORI

Úřad městské části Praha 6

Čs. armády 601/23, kancelář č. 320

telefon: 220 189 900

e-mail: jjelinkova@praha6.cz

Ing. arch. Viktor Valouch

Urbanista

Úřad městské části Praha 6

Čs. armády 601/23, kancelář č. 320

telefon: 220 189 978

e-mail: vvalouch@praha6.cz

Ing. arch. Pavel Neuberg

Referent městského parteru

Úřad městské části Praha 6

Čs. armády 601/23, kancelář č. 317

telefon: 220 189 862

e-mail: pneuberg@praha6.cz

Odbor územního rozvoje v rámci své dlouholeté působnosti pořádal na území Prahy 6 řadu architektonických, urbanistických a výtvarných soutěží.

Aktuálně

MČ Praha 6 pořádá výstavu výsledků otevřené architektonické soutěže "Bytové domy a mateřská škola Rakovnická" a vyhodnotila užší architektonickou soutěž "LDN Drnovská".

Proběhlé soutěže